בתי המשפט הצבאיים:

בישראל קיימות שתי מערכות משפט נפרדות – אחת לישראלים ואחרת לפלסטינים בשטחי הכיבוש. החוק החל בשטחי הכיבוש מאפשר להחזיק פלסטיני 96 שעות (4 ימים) במעצר מבלי להביא אותו בפני שופט למה שנקרא 'ביקורת שיפוטית'. ישראלי שנעצר – גם אם הוא תושב השטחים -  צריך להיות מובא בפני שופט תוך 24 שעות (יממה) ממעצרו. שופט יכול להאריך את מעצרו של פלסטיני תושב שטחי הכיבוש עד 60 יום (ובאישור נוסף עד 90 יום) לפני הגשת כתב אישום נגדו. במקרה של עציר ישראלי, הארכת המעצר עד להגשת כתב אישום מוגבלת ל- 30 יום לכל היותר.
השופטים והתובעים במערכת המשפט הצבאי הם קציני צבא (חלקם במילואים) ולובשי מדים. קשה להאמין שקצין צבא (השופט) יכול להתייחס אל עציר פלסטיני ולשפוט את מעשיו באופן אובייקטיבי, כשמחוץ לבית המשפט הוא רואה בעצור את האויב.
קטינים פלסטיניים נעצרים לעתים קרובות בלילות מתוך בתיהם, נחקרים בלילות במשך שעות ארוכות על ידי חוקר שאינו בהכרח חוקר נוער מוסמך. הם אינם מלווים על ידי הורה, עו"ד, או עובד סוציאלי ומוחזקים לעתים קרובות בתאים יחד עם מבוגרים. קטינים ישראלים  נחקרים בשעות היום, על ידי חוקר נוער מוסמך, ובנוכחות הורה, עו"ד או עובד סוציאלי. הם מוחזקים בתאים  עם קטינים אחרים, מופרדים מעצירים בוגרים.   
 

לבחירת דוח מבתי המשפט

דוחות מבתי המשפט הצבאיים