מקרא:
 
- מחסומי מעבר לישראל

- מחסומים סביב ירושלים

-מחסומים במרכז הגדה

 

מחסומים  וכפרים שאנו מבקרות ומתעדות

stop2, stop, media control, audio, square
stop2, stop, media control, audio, square
square, square
square, square
להצגת שמות המחסומים הקש על הריבוע  מימין לכותרת: "מפת פעילות של מחסוםWatch"