ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 13.10.09, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
יהודית כ, ברוריה ר (מדווחת),
Oct-13-2009
|
Afternoon

מחסום חביות:   השעה 2.45 הרכבים עוברים ללא בדיקה.

מחסום ענבתא:  השעה 3.00  המכוניות עוברות ללא בדיקה.

אירתח:  השעה 3.40, בהגיענו למקום ראינו אוטובוסים המורידים נשים למחסום, הבנו שהולך להיות בלגן ואמנם היה תור גדול בחוץ וגם בפנים. הלכנו מיד לשומר בכניסה אשר אמר לנו כי יש שתי עמדות פתוחות, אמרנו לו כי יש תור ענק ובקשנו כי ידווח על כך לממונים עליו, הוא הבטיח לעשות זאת. כעבור רבע שעה ראינו כי לא חל כל שינוי וטלפנו למוקד ההומניטארי אשר הפנו אותנו למת"ק. כאשר טלפנו לשם הבטיחו לבדוק את העניין.

כעבור רבע שעה חזרנו למת"ק והסתבר שהאדם היושב שם אין לו מושג על מה אנחנו מדברות והחל לשאול שאלות איפה זה אירתח ומה מספר השער, ראינו שממנו לא תבוא הישועה וחזרנו שוב לשומר בכניסה.הפעם פגשנו שם את קצין הביטחון והוא הבטיח לטפל ואמנם לאחר זמן קצר נוספו עוד עמדות והתור התקצר במהירות.

התופעה הזאת של תורים ענקיים בשעות אחה"צ ובמיוחד כאשר מגיעים אוטובוסים עם נשים החוזרות מביקורי אסירים חוזרת על עצמה כל פעם.  הפתרון פשוט להוסיף עמדות בדיקה בשעות אחה"צ וכאשר מגיעים אוטובוסים עם נשים להגדיל את המספר עוד יותר.   

אייל  :     השעה4.40 אחה"צ, תנועת הנכנסים למחסום זרמה לא היו בעיות.