ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום א' 13.6.10, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
נורה ר', חנה פ' (מדווחת)
Jun-13-2010
|
Morning

ארתאח – כשהגענו למקום ראינו אנשים ישנים על אי תנועה.
04:50 – תור ארוך עד קצה העין (סככה). קצב הכנסת אנשים מהיר, כל דקה עוברים כ-50 איש (זה עדיין לא מעיד על קצב הבדיקה, ראה להלן). לאחר 10 דקות כאלה , עצירה ל-7 דקות ואז מכניסים בבת אחת 120 איש.
ביציאה מתלוננים על התור הארוך לחדרים. עובדים רק ב-4 תחנות. ביום א' הלחץ גדול במיוחד כי נוספים כל אלה שבאים לשבוע, אך המערכת לא הגדילה את מספר חדרי הבדיקה. צעירים מתחת ל-45 עוברים בחדרים. לפעמים קבוצה של 10 פועלים שעברו מחכה עוד חצי שעה ויותר לפועל שהוכנס לחדר.
חזרנו לתור הוא עדיין ארוך מעבר לסככה. 
אייל
06:00
– נגשנו לתור – ארוך ומסודר. מיד קפץ איש אבטחה. דרש מאתנו לעזוב כי זה מסוכן, כי יכולים לירות עלינו. לשאלתנו אמר, לשוטרים הפלשתינאים יש קלצ'ניקוב. בקשנו לעמוד 2 דקות ושישמור עלינו. סיפר שהגיעו היום מעל 4000 איש ומעל 2000 כבר עברו. עובדות 8 עמדות. לפי סטטיסטיקה אחרונה, לטענתו, הפועלים מעדיפים את מעבר אייל על ארתאח. 
חבלה
06:45
– הבוקר פתחו קצת קודם, ואנשים כבר יוצאים. אחד שיצא אמר לנו, היום הקצין הוא טוב ועובדים מהר. בכל זאת הפועלים אמרו שצריך לפתוח יותר מוקדם. 
הערה: מי שקרא אתת המאמר במוסף הארץ של יום ו' 11.6 תמה מדוע הזכירו את הדיווחים של שוברים שתיקה ולא את הדיווחים שלנו