מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
רוני המרמן, אילנה המרמן (מדווחת)
Feb-11-2008
|

מגרש הרוסים

 

בנוכחות השופט סא"ל דב גלבוע והחוקר איציק יעקובוף.


בשעה וחצי שהיינו נוכחות בבית המשפט, בערך עד 12.30 [שאז הודיעו לנו שהדיון בהארכות המעצר של העצורים הבאים יתנהל בדלתיים סגורות] - התנהלו רוב הארכות המעצר ב"סרט נע". ברוב המקרים השופט דקלם את הדקלום בדבר הערכת המעצר "בהסכמה" [בין המשטרה לעו"ד] ב 11 יום. במקרים אחרים, שבהם ביקשה המשטרה 22 ימים, האריך ב 15 יום "בלבד". בכל המקרים הוא היה משוכנע שיש חשד סביר וכו', ושעל כן יש להמשיך את החקירה כדי למצותה וכו'.


רוב העצורים באותו יום היו "מנועים" מלהיפגש עם עורך דינם "עד היום בחצות". חלק מהדיון המהיר התנהל אפוא בנוכחות עורך הדין ובהעדר העצור [שחיכה בחוץ אזוק ובעיניים מכוסות], וחלק בנוכחות העצור ובהעדר העו"ד.

העצורים "נחשדים" ב"חברות בארגון [עוין] /תנועה/" וכו', ב"אמל"ח" [סחר, אחזקה, שימוש וכו'], ב"סיכון בטחון האזור" וכו'.

החוקר אמר שהם מודים בחלק וכופרים בחלק, הוא אמר שוב ושוב שהוא "מנוע מלפרט" וכו'. - כלומר, השגרה הרגילה: עוד כמה חוליות בשרשרת הלא-נגמרת הזאת.


הצלחנו לקלוט רק מעטים מהשמות. הנה, לתשומת לב ולמעקב: 

ג'האד האני דיב שאמי, ת.ז. 900779224זכריא רבחי עודה יעקוב, ת.ז. 944811207. שניהם מיוצגים על ידי עו"ד מאמון חשים, שהיה נוכח, ומעצרם הוארך ב 15 ימים, עד 25.2.08.

שני עצירים נוספים, מוסטופא יוסף וח'אלד גרדאת - מעצרם הוארך ב 11 יום.  

עוד עציר שמעצרו הוארך ב 15 יום - קלטתי רק שם אחד משמותיו: סמארה. הוא לא היה מיוצג על ידי שום עו"ד וגם לא ידע למה,  וגם לא ידע על איזה תיק בדיוק הוא עצור [החוקר אמר שיש לו שניים..] .

בשלב מסוים הוכנס לחדר לבדו - ל"דיון" בדלתיים סגורות - נער שנראה כבן 15. הוא הובא מכלא אשקלון, ומקום מגוריו חברון, והוא מנוע מלפגוש עו"ד.