פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
עדה היילברון
Feb-20-2008
|
Morning

שופט: רס"ן איתי רגב

סנגורים: עו"ד ניזאר מחאג'נה ועו"ד מוחמד עאבד.


הדיונים אמורים להתחיל בשעה 09.30 אבל התחילו רק ב-09.50.  השופט היה במקום בזמן,

עוה"ד מחאג'נה הגיע ב-10.00 ועו"ד עאבד בשעה 10.10.

אהרון, השוטר המתנדב, הסתובב במקום כבר משעה מוקדמת והחתים את הנוכחים.

בקצה האולם ישבו 2 שוטרים צבאיים עם נשק, משועממים ומנמנמים מפעם לפעם.

ישנם 12 עצורים, מתוכם 3 מנועים.


בשעה 09.50 הוכנסו המנועים בזה אחר זה בהיעדר סנגור.


הראשונה היא אישה, מנועה (מפגישה עם עו"ד), נראית מפוחדת, מלווה ע"י שוטרת, אבל סוהר מסיר את האזיקים מעל ידיה ונראה שהוא זה שנותן הוראות.

המנוע השלישי, צלקת ארוכה ועבה לאורך לחיו, מהאוזן ועד לזווית הפה.  קשה לדעת מהמרחק בו עמדתי אם זאת צלקת טרייה, עכשווית.


יש תלונות של מספר חשודים על מדובבים (פלסטינים) שנמצאים בבתי מעצר אחרים (קישון ובאר שבע) שמאיימים על החשודים בסכיני גילוח שיהרגו אותם אם לא יודו.


לקראת 10.30 הגיעו 4 אנשים מארגוני זכויות אדם כדי לשמוע את משפטו של ד"ר ג'סאן שריף חאלד.

משפטיהם של כל אחד-עשר העצורים נמשכו עד 11.05, משפטו של ד"ר ג'סאן החל ב-11.20 ונמשך עד 12.32.

 1. מנועה:  תסבאח עזאת עומר חיאט,  ת.ז. 850440256, נעצרה ב-17.2.08, מנועה ל-3 ימים והארכת מעצר 8 ימים.  (עו"ד עאבד)
 2. מנוע:  שאדי סמיר מצבאח שרף,  ת.ז. 903918027,  שכם,  נעצר: 13.2.08, מנוע- 3ימים, הארכת מעצר15 יום. יש לו בעיה בשקדים, כאבים בחזה ושיעול. החלטה: הארכת מעצר 15 יום והוראה להפנייה מיידית לרופא. (עו"ד עאבד)
 3. מנוע: דאוד חמדאללה מליטאת,  ת.ז. 948518840,  שכם,  נעצר ב- 6.2.08, מניעת מפגש 4 ימים, הארכת מעצר 8 ימים. (עו"ד מחאג'נה)
 4. סאלם מוחמחד סאמי סמודי,  ת.ז. 850497215,  יאמון, מתלונן על כאבים וטוען שרופא ראה אותו, נתן לו תרופות ויש לו קצת פחות כאבים.  הארכת מעצר 8 ימים (עו"ד מחאג'נה).
 5. עאסם מחמד חלמי חנאווי,  ת.ז. 901564641, שכם. בהסכמה הארכת מעצר 16 יום (עו"ד עאבד)
 6. סיף עצאם מפלח חנני,  ת.ז. 850288978,  בית דג'ן, נעצר ב-31.1.08, הארכת מעצר בהסכמת הצדדים ב-16 יום (עו"ד עאבד). בתחילת מעצרו איימו עליו המדובבים בבית מעצר קישון שיהרגו אותו אם לא יודה באמצעות סכיני גילוח. כשהוא התלונן עליהם לפני החוקרים הם צחקו ואמרו שאף אחד לא יאמין לו וזה סתמי והוא מחויב לכתוב את הדברים שאמר  אצל המדובבים. יכול להיות שיגיע למשפט זוטא בנושא זה.  החלטה: הארכת מעצר 16 יום.
 7. אברהים סעיד סאלם,  ת.ז. 946110046,  אכתבא,  נעצר: 15.1.08, היה בכלא באר שבע והמדובבים איימו עליו בסכיני גילוח שיהרגו אותו, היה אזוק לשרפרף וזה גרם לו לבעיות נוירולוגיות, הוא מרגיש מטושטש וסובל מקוצר נשימה.  החלטה: הארכת מעצר 16 יום והוראה לבדיקת רופא בהקדם.  (עו"ד עאבד)
 8. מחמד מחמוד עפאנה אבו חניש,  ת.ז. 850009275,  בית דג'ן,  נעצר: 31.8.08,  החלטה בהסכמה: הארכת מעצר 16 יום.  ( עו"ד עאבד)
 9. ראמז מחמוד מחמד שרעב,  ת.ז. 946112463,  שכם, נעצר: 6.2.08,   החלטה בהסכמה הארכת מעצר 16 יום.  (עו"ד עאבד).
 10. אדהם אברהים חליל חרובי,  ת.ז. 800786220,  אלדרג',  נעצר: 31.1.08, הארכת מעצר 16 יום (עו"ד מחאג'נה)
 11. ראפת יוסף סלים עואד,  ת.ז. 853073187,  עווארתא שכם,  נעצר ב-8.2.08 (נראה ילד - בן 18 וחצי) בהחלטה השופט מציין שהחשוד נעצר בעקבות אירוע מסוים שהיה יום קודם ובודקים אם היה לחשוד קשר לאירוע. הארכה 8 ימים.  (עו"ד עאבד).
 12. ד"ר ע'סן שריף מוחמד חאלד, שכם,  ת.ז. 929191302,  נעצר ב-16.1.08, עו"ד עאבד טוען שהחשוד נחקר ע"י חוקרת שב"ן (מה זה?) במסגרת המחלוקת הישראלית פלסטינית. מנסה לברר עם התובע איפה עומדים הדברים בעניין ארבעת המפלילים (ומציין את שמותיהם). כרגיל, התובע עונה ב:" מפנה לדו"ח הסודי".   החשוד מבקש לדבר, והרשות ניתנת לו. הוא מספר שחוקר בשם "דורון" אמר שהוא (החשוד) ועורך דינו שקרנים כי זה לא נכון שהכריחו אותו לשבת על כסא הפוליגרף וגם על כסא נמוך 21 שעות כל פעם,  והוא מבקש שיאפשרו לו להיבדק במכונה שתוכיח שהוא דובר אמת.

הסנגור מגיש לבית המשפט בקשה ( שמית עם כתובות מפורטות ומספרי תעודות זהות אך ללא    חתימות) של 20 ישראלים-יהודים המוכנים לארח את החשוד הנ"ל בביתם לכל זמן שצריך ולערוב שלא יהיה בקשר עם אחרים כדי לחסוך ממנו לשבת בבית מעצר.

הארכת מעצר-8 ימים.