מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
Feb-2-2009
|
Morning

 

מגרש הרוסים

 

שופט: אשר ברק

חוקר משטרתי: איציק יעקובוף

עורכי דין : מאמון חשים, פיראס סבאח, פהמי  שקיראת


הארכות  המעצר התחילו ב 10.45 .              

היו 6 תיקים, מתוכם 3 מנועים ממפגש עם עורך דין.

היום התקיים פרק מס' 2 של אותה הצגה שכבר היינו בה. החוקר המשטרתי ביקש לאסור עלינו להיות נוכחות בדיונים על מנועי מפגש עם עורכי דין.

במשך רבע שעה מנסה החוקר המשטרתי לשנות את הנהלים.

וזה מה שמבקש החוקר המשטרתי לכלול בפרוטוקול:  נשות מחסום ווטש מפרסמות שקרים באינטרנט. הוא מבקש מהשופט למנוע מאתנו לצפות במקרים של מנועי עורך דין.

מהדוחות שאנו כותבות זורם מידע החוצה, לטענתו.

עורכי דין יהיו נוכחים, אבל לא נשות מחסום ווטש.

מובן שלא יצאנו מהחדר.

השופט ברק ביקש לדעת  מהחוקר המשטרתי: האם במהלך המניעה עשויות נציגות

מחסום ווטש להיפגש או ליצור מגע כלשהו עם החשוד?

החוקר המשטרתי: לא עם החשוד עצמו, אך קיימת אפשרות שייפגשו עם אנשים במעברים

של מגרש הרוסים, או מחוצה לו; אנשים אלה עלולים להיות קשורים לפרשה. ועוד הוסיף:

גם אנשים הנכנסים לאינטרנט יכולים להיות קשורים לפרשה. הנשים הללו כותבות שקרים כבר שנים רבות מדי.

שופט: מה בנוגע לעורכי הדין?

החוקר: עורכי הדין הם בעלי מקצוע. הן, נשות מחסום ווטש, כותבות שקרים שעלולים לשבש

את החקירה.


החלטת השופט
:  איני רואה הבדל משמעותי בין הסנגורים לבין נציגות מחסום ווטש.

אני מוצא טעם וחשיבות בכך שהדיונים יהיו פתוחים לציבור.

נראה שאת הסצנה הזאת נעבור עוד כמה וכמה פעמים, כי לחוקרים מפריע מאוד מאוד שאנו נוכחות בדיונים.


השופט ברק עבר בקפדנות על תוכן התיקים, זכר אנשים שכבר החליט על הארכות מעצרם בעבר, ושאל, במידה מסוימת של אי נוחות, מדוע יש צורך בימי חקירה נוספים, אם המשטרה לא מנצלת את הזמן שנותנים לה.

אי לכך, הציע השופט באחד המקרים לשחרר את החשוד, אך מאחר שהצדדים הגיעו להסכמה על ימי הארכה עוד קודם לכן, לא שוחרר העצור. השופט  ציין זאת בפרוטוקול.

יתר הדיונים שבהם נכחנו נגמרו גם הם בהסכמה בין הצדדים.