זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.11.12, בוקר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
דינה א., נינה ס. (מדווחת)
Nov-26-2012
|
Morning
בוקר שקט שגרת כיבוש, מעבר הילדים לבית הספר בחבלה מהיר
06:25 עזון עתמה – הרבה אנשים כבר מחכים בצד הישראלי למעסיקיהם. הם מתגודדים ליד קירות ובצל מחסות ומתחממים על ידי מדורות קטנות שהדליקו כי גם ב 14 מעלות במושגים שלנו זה קר. התור בינוני לשעה זו כ 60 איש מחכים. יש המשך בבניה במחסום הוסיפו קירות בטון נמוכים להכוונת התור בצד הפלסטיני וגם הישראלי אך אין הם עדיין בשימוש. המעבר מהיר 25 איש עברו ב 8 דקות, שונה לחלוטין מאשר בחבלה. לא נראו אנשים באים מכיוון שער תמר – צריך לבדוק האם הוא נפתח בכלל.
07:10 חבלה - דבוקה ראשונה עברה זה עתה. 2 אוטובוסים של הילדים מגיעים ועוברים במהירות לאחר שנבדקו על יד חיילת – לשם מה? מה הם כבר יעבירו לחבלה ולמי בכלל אכפת?
עובר אחד, לאחר שעבר בדיקה בביתן נידרש לעבור בדיקת חפצים על ידי המ"צ ליד שער היציאה. עברו 30 איש ב 11 דקות זה ממש שיא המהירות לשער זה כאשר בדרך כלל עובר אדם בדקה בערך.
07:50 מעבר אליהו – מעט מכוניות בבדיקה, אין תור במעבר הולכי הרגל
08:20 חווארה – אין חיילים בשטח והתנועה הערה עוברת באין מפריע.
09:00 זעתרה/תפוח – חייל בעמדת הבדיקה בצפייה. הפלסטינים עוברים מכוון שכם במסלול הימני של "הישראלים"  וגם במסלול ה"פלסטיני" החייל מסתכל והמעבר חופשי.