מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
Jun-28-2010
|
Morning

מגרש הרוסים


השופט: אשר ברק (שופט במילואים)

החוקר: ניסים תורג'מן

הסנגורים: מאמון חשים, עאבד מוחמד, פהמי שקיראת, פיראס סבאח, איהאב חזבון

היום ידון בית המשפט ב-7 תיקים, מתוכם 3 תיקים של מנועי מפגש עם עו"ד

סיכום של היום  בבית המשפט במגרש הרוסים

מהביקורים הקודמים היינו רגילות לראות חשודים נכנסים לחדר הארכות מעצר ויוצאים ממנו כמו בסרט נע. מאז חזרנו לצפות בהארכות המעצר (אחרי שהשב"ס בדק והסכים לנוכחותנו במתחם) אנו עדות למשפטים שבהם הסנגורים עומדים בתוקף על טיעוניהם, קוראים תיגר על החוקר והשופט, ומעמידים גבולות ברורים של הייצוג.

אקדים ואתייחס למנועי ממפגש עם עו"ד: מר תורג'מן שאל אותנו מה עמדתנו לגבי בקשתו שנצא בזמן כשהעצור ייכנס לאולם. הוא לא מתנגד לנוכחותנו בזמן שהסנגור מציג את שאלותיו.

השופט ברק הציג אפשרות שעד עכשיו לא שמענו עליה. תחילה לא הסכמנו, אך השופט ברק ביקש שניסמוך עליו. ההצעה היא: שנהיה נוכחות בחלק הראשון של המשפט, כאשר הסנגור שואל את שאלותיו. לאחר מכן הוא יקרא בתיקו של החשוד ויחליט לפי תוכנו אם ביטחון המדינה לא יינזק מנוכחותנו בדיון ה"שלם". החלטנו להסכים.
 הדיון נפתח בשאלותיו של עו"ד פהמי שקיראת. כשהציג את שאלותיו הבין השופט ברק שעשה טעות והתנצל בפנינו ש"בזבז את זמננו": החוקר צודק, אמר, לא מתאים שנהיה נוכחות גם וגם, בלי קשר לתוכן התיק. שוב, גם השבוע, גירשו אותנו בשלב של הופעת המנועים. השופט לא הסכים לקבל את החלטת קדם-בג"ץ בנדון.

לרוב השאלות  עונה החוקר שאינו יכול לענות עליהן כי החומר חסוי וכל מידע שהוא ימסור יעזור לסנגור לקבל תמונה על החקירה עצמה, וזה לא ייתכן.

הדיונים התחילו בשעה 10, ואנו עזבנו לפני סופם, בשעה 13:15.

אסכם שניים מהדיונים שבהם נכחנו היום:

תיק 1: הסנגור: עו"ד עאבד מוחמד

התיק שייך לפתח תקווה. לא ידוע לנו מדוע הדיון מתקיים במגרש הרוסים.

המשטרה מבקשת 12 יום נוספים להמשך החקירה.

החשדות נגד העצור: השתייכות לארגון עוין.

הסנגור שואל אם יש חשדות נוספים, ומוסיף בעצמו: כן, הוא חשוד שהעביר כספים לארגון עוין.

לרוב השאלות מר תורג'מן מפנה את עוה"ד לדוח החסוי. החוקר: הוא לא רוצה שהסנגור ישיג  משהו מהדיון, ולכן לא יכול לתת תשובות נוספות. לגבי שאלות מסוימות השופט ברק מבקש מהחוקר שיסביר יותר, לרוב בלי הצלחה.

מסיכום הסנגור ניתן  ללמוד את האירועים: החשוד נעצר במחסום זעתרא (תפוח) בזמן שיצא לטיול במכונית עם אחותו. שניהם נבדקו במחסום ומצאו אצל האחות סכום של 31.500 ש"ח במזומן. הם הפכו מייד לחשודים. העבירו אותם לסאלם לחקירה. שניהם מסרו אותה גרסה על מקורו של הכסף: בעלה של אחות החשוד הוא עצור. היא מכרה את התכשיטים שלה, קיבלה עבורם סכום של 31.500 ש"ח, ונושאת את הכסף איתה כל הזמן כדי שלא ייגנב.

הכסף נלקח מהאחות בידי המשטרה וטרם הוחזר.

האחות שוחררה ביום 26.6.10 כי לא מצאו עילה למעצרה. החשוד לא שוחרר. מ 24 בחודש החשוד לא נחקר אפילו פעם אחת, כי החקירה כנראה נתקעה מחוסר ראיות נוספות שיאפשרו את המשכה.

עו"ד מוחמד מבקש לסיים את החקירה בתוך 24 שעות ולשקול בכובד ראש את שחרורו של החשוד.

השופט ברק שואל את החוקר אם יש חשדות נוספים לאלה הקשורים לנשיאת הכסף -  כן או לא?  לא זכורה לי תשובה ברורה.

החלטת השופט ברק:

עצור מ 21.6.10 בחשד של חברות ופעילות נגד ביטחון המדינה.

(אני משחזרת את דבריו של השופט במילים שלי:) עיינתי בחומר, אמנם לשאלות הסנגור לגבי שחרור אחותו של החשוד יש חשיבות ויש להן משקל לגבי הארכת המעצר; עם זאת ייתכן שלשחרורה היו טעמים אחרים, שאינם קשורים לחשוד, וישנם טעמים נוספים שבעטיים מבוקשת הארכת מעצרו של החשוד. הטעמים פורטו בדוח הסודי, ומתייחסים לאמור בסעיפים 14,15 ו16 של הדוח הסודי, המצדיקים את המשך מעצרו של החשוד.

החשוד אינו משתף פעולה. (הוא לא מודה בהאשמות נגדו) אני מאריך את המעצר ב-10 ימים .

בשיחה שלא שנרשמה בפרוטוקול אמר השופט כי אינו בטוח שיש צורך בהמשך המעצר, אך טען כי אינו יכול להתערב.

התיק השני הוא של סוחר ממבית לחם

סנגורו: איהאב חזבון שמייצג אותו באופן פרטי [לא מטעם ארגון].

המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו ב-11 יום. נעצר ב 24.6.10.

החשדות נגדו: פעילות נגד ביטחון האזור, חברות בארגון עוין.
 

גם בדיון הזה החוקר לא עונה לשאלות אלא בתשובה אחת -  מפנה לדוח החסוי. לשאלה אם העצור מסר אימרה משטרתית, ענה :כן.

השופט מנהל שיחה באנגלית עם החשוד עצמו ומבקש הסברים. הסבריו של החשוד:הוא מייצג חברה של מכשירים סלולריים מישראל וגם מהשטחים. לחברה יש קשרים גם בעזה, והחשוד מנהל איתם עסקים גם בעזה. השופט ברק מברר מה  הרווחים של החברה ומה מצבו המשפחתי.

הסנגור: החשוד מעולם לא היה קשור לעניין פלילי או ביטחוני. הוא עובד בחברה סלולרית בבית לחם. מהיום הראשון למעצרו הוא טוען לחפותו. אין חומר שמצדיק את מעצרו. הוא מבקש חלופת מעצר לחשוד; זה יהיה מוכן להופיע בכל מקום שייידרש;  הוא מוכן גם להביא שני מכתבי ערבות של ישראלים וגם להפקיד ערבות כספית.

השופט ברק שואל את החוקר מה דעתו על חלופת מעצר? התשובה: אין אפשרות לשחרר אותו; יש חשדות חמורים נגדו, וצריך לבצע את תוכנית החקירה.

החלטת השופט:

ניתן היה לשקול חלופת מעצר, אולם לאור תוכנית החקירה והדוח הסודי ברור שחלופת מעצר תסכל את תוכנית החקירה. מכל מקום, לאחר שעיינתי בחומר החקירה ובדוח הסודי, לאחר דיון ממושך יחסית עם החשוד וסנגורו, ואף שהתעורר בי ספק אם הארכת מעצרו של החשוד אכן מוצדקת... החלטתי להאריך את מעצרו החשוד ב-3 ימים. (השופט אומר לחוקר: הייתי משחרר אותו) אם בתוך פרק הזמן הזה לא יתבהר כלום, עליכם לשחררו.