חבלה, עזון, פלאמיה

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
נטלי כהן, רחל אלון, רכב:נאדים
Mar-18-2014
|
Morning

7.05 – חבלה

כ-20 איש ממתינים וכל הזמן מגיעים נוספים. המעבר הפעם איטי מתמיד במחסום, כ-30 דקות לוקח המעבר ויש ויכוחים בתור. אולי בשל כך אנו מקבלות פחות ברכות בוקר טוב היום. כל החיילים עומדים ליד שער הכניסה למחסום ולא בין השערים כתמיד. שאז הם שוב מפשפשים בכליהם של העוברים, לאחר שכבר עברו את הבדיקה.  רבים עוברים עם אופניים ומשאיות עוברות לשני הצדדים. אוטובוס התלמידים חוזר.  בצד השני צפינו בנציגות הבינלאומיים.

ב-7.50 עדיין עוברות מכוניות.

8.00 השער נסגר. רבע שעה מאוחר משעת הסגירה הרשמית.

8.20 –  בכניסה לעיזבת טביב - רכב צבאי עצר רכב פלסטיני לבדיקה.

8.40 – שער פלאמיה – 2 טרקטורים בכניסה. אחד עמוס בשקים מעוכב ואחרי כ-10 דקות יוצא לדרכו.

משאית נוספת עוברת. 

נכנסים למכולת של ז. בכפר ג'ימאל  הוא כבר לא יוצא לעבוד בישראל למרות שיש לו רישיון. אומר שהוא כבר "זקן" (50) ואין לו כוח לעמוד 4 שעות במחסום משעות הלילה. הזקנה קופצת על האנשים כאן מוקדם, ולא פלא.

 9.45 – עזון -  שקט. הבאנו בגדים לחנותו של ז.

עיזבאת טביב – פתוח והרכב הצבאי שעמד קודם הסתלק

10.15 חזרה לראש העין