בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
צופות ומדווחות: אסתי ו. ונאוה א.
Oct-23-2014
|
Morning

Azoun Atma, Huwwara, Awarta and Beit Furiq

 

Thursday 23.10.2014 Morning

 

Observers and reporting: Esti W. and Na'ava A., Translator: Hanna K.

 

The soldiers talk about warning and perform random checks.

 

06:25 Azzun Atma: There were about forty workers in the queue which isn't a queue and is especially dense. A few cars of contractors are waiting on the road. Surprisingly a deputy company commander of the military police is directing the CP. His behavior is efficient and correct but only two computer posts are active. He thinks that this is enough. The Kfir soldiers try to remove us from the CP area and allow us grudgingly to talk with the ecomenics who serve in-between the crew which is finishing its shift, and the other which only just now arrived in Israel (to be more accurate, in Palestine).

Near the CP, on the side of the village, a group of young people who don't stand in queue, assembles. According to the soldiers they intend going on a trip (?!)

 

Shomron crossing: There is no police at the exit from Israel.

 

Near Zeita there is no CP.

 

07:05 Za'tara/Tapuah:There are IDF soldiers everywhere. A vehicle is parked in the middle of the square, soldiers check vehicles which come from the direction of Ariel, before they arrive at the intersection. At the eastern hitch-hiking station a border-policeman checks the area of the station. At the CP itself there are two soldiers who check the cars from time to time. Their mere presence causes the cars to slow down, and a long queue is formed on the way up the road. The soldiers say that there are warnings, so they have to check.

 

Yitzhar/Burin: There is no military activity.

 

In the village of Beit Furiq, on one of the houses, there is an enormous wall painting of a young boy with a kalachnikov in his hand. To our regret we didn't find a Hebrew speaker around who could explain to us what the caption of the poster says. Because of the traffic we were unable to photograph it.

 

07:44 Beit Furik: The CP tower is not manned.

 

07:50 Awarta:  The yellow arm blocks the passage.

07:55 Huwwara:  The CP tower isn't manned. It seems the warnings haven't reached it.

 

Za'tara/Tapuah:On the road coming up from Huwwara there are no soldiers. On the road descending from Ariel the soldiers are still stopping vehicles.

 

Shomron crossing:  The traffic flows.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החיילים מדברים על התראות ועורכים בדיקות אקראיות

 

06:25  עזון עתמה: כארבעים פועלים בתור שאינו תור ודחוס במיוחד. מעט  מכוניות של קבלנים ממתינות על הכביש.  באופן מפתיע מנהל את המחסום סמ"פ של חיילי המשטרה הצבאית. התנהלותו יעילה וקורקטית אך רק שתי עמדות מחשב פועלות. הוא חושב שזה מספיק. חיילי כפיר מנסים להרחיק אותנו משטח המחסום ובקושי מאפשרים לנו לשוחח עם האקומניות שעושות חפיפה בין הצוות המסיים לזה שעתה הגיע ארצה (ליתר דיוק לפלסטין).

ליד המחסום, בצד של הכפר מתקבצת חבורה של צעירים שאינה עומדת בתור. לדברי החיילים הם עומדים לצאת לטיול (?!)

מעבר שומרון :אין משטרה ביציאה מישראל. 

ליד זיתא אין מחסום.

07:05  זעתרה/תפוח:חיילי צה"ל בכל מקום. רכב חונה באמצע הכיכר, חיילים בודקים רכבים הבאים מכיוון אריאל לפני שהם מגיעים לצומת. בטרמפיאדה המזרחית איש מג"ב בודק את שטח התחנה. במחסום עצמו עומדים שני חיילים ובודקים מכוניות מפעם לפעם. עצם נוכחותם במקום גורמת למכוניות להאט ונוצר תור ארוך במעלה הכביש. החיילים אומרים שיש התראות ולפיכך עליהם לבדוק.

יצהר/בורין:אין פעילות צבאית.

בכפר בית פוריכ על אחד הבתים ציור קיר ענק של נער צעיר ובידו קלצ'ניקוב. לצערנו לא מצאנו דובר עברית באזור שיסביר לנו מה הכיתוב של הפוסטר אומר. בגלל התנועה לא הצלחנו לצלמו.

07:44 בית פוריכ:  מגדל המחסום לא  מאויש.

07:50 עוורתא:הזרוע הצהובה חוסמת את המעבר.

07:55 חווארה:מגדל המחסום לא מאויש. כנראה שלשם לא הגיעו ההתראות.

 זעתרה/תפוח: בכביש העולה מחווארה אין חיילים. בכביש היורד מאריאל החיילים עדין מעכבים רכבים.

מעבר שומרון:תנועה זורמת.