בית משפט השלום - שחרור בערבות, הארכת מעצר

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
אסתר לימוני, ורדה צור (מדווחת)
May-5-2015
|
Morning

בית משפט השלום בפתח-תקוה

 

1. הבירור הכללי: אין כל אפשרות להיוודע מראש על סדר היום של ׳מעצר ימים׳ (הארות מעצר לפני ימים), כי הוא בעיקרון בלתי ידוע. אדם חייב להיות מובא לפני שופט מעצר ימים בתוך יממה מיום מעצרו.

2. תכנית העבודה של כל שופט אחר מופיעה באינטרנט על פי שם השופט באתר court.gov.il. מתוך המערכת (פקידים) קשה להבין היכן יכולים לפנות כדי לקבל ראיון עם מנהל בית המשפט במקום.

 

3. בחדרו של השופט ארז נוריאלי (חדר 24)

נכחנו בשני דיונים מרתוניים - אף אחד לא של פלסטיני.

לא נראה שיש פלסטינים בתור הקרוב. עזבנו.

 

4. חדרה של השופטת מירב גרינברג (26). מחליפה אותה השופטת הדס רוזנברג שיינרט.

נכחנו בשישה דיונים, רק אחד של פלסטיני, עליו נדווח פה:
עבדאללה אבו ג׳וואד מואשם בשהייה בלתי חוקית ובניסיון לגנוב רכב. נתפס עם אדם נוסף.

הדיון הפעם יוצא דפן: בהארכת המעצר הקודמת פסק השופט שניתן לשחררו בערבות של 15,000 ש״ח של שני ערבים ישראלים, ובהפקדת סכום של 20,000 ש״ח בקופת בית המשפט. אחד הנאשמים לא הצליח לעמוד בתנאים האלו וכבר נעצר עד תום ההליכים.

עורכת הדין של עבדאללה הגיעה הפעם עם 3 אנשים. המשפחה לא הצליחה לגייס את מלוא סכום ההפקדה, ולאחר בקשת הסנגורית – הופחת הסכום ל-16,000. אחד מהשלושה, שהזדהה כאבי הנאשם, אמר שבזה יכול לעמוד עוד היום. הסתבר שהשניים האחרים הם הערבים. האחד, ערבי ישראלי מנצרת, הוא מעבידו של הנאשם. המעסיק טען שלנאשם אישור עבודה תקף. הוא עצמו בדק את האישור – והוא זה שמחדש אותו. לכן הוא מוכן להיות ערב על 15,000.

השני הוא יהודי, שמספר שמכיר את הנאשם מאז היה ילד, שהוא חבר של ההורים. הוא מוכן לערוב, אבל מבקש שאת הזימונים לבית המשפט ישלחו לכתובת שלו ולא לשטחים - שם הדואר לא יעיל, ולעיתים בכלל אינו מגיע ליעדו. הוא מוכן להיות אחראי לכך, יחד עם האב, שהנאשם (שאמור להתחתן בעוד שבועיים) יגיע לבית המשפט – בהינתן שיוכל להשיג אישור כניסה לישראל.

וכך ייצא הנאשם הזה הביתה בו ביום. מאוד יוצא דפן, כאמור.
המשפט עצמו יתקיים ב 7.6.15 בבית הדין בכפר-סבא.

בידי מס׳ הטלפון של האב, ובכוונתי להגיע לדיון.