סיור ביום בחירות ברשות הפלסטינית

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
מלכה א. עדה ג. ( מדווחת )
Jan-9-2005
|
Morning

9.1.05--כביש 60 אל-ח'אדר עד בית-אומר מלכה א. עדה ג. ( מדווחת ) 06.45 אל-ח'אדרפגשנו את חסן , כפי שנקבע ערב קודם לכן . התנועהבינונית , אין חיילים במחסום ואין ג'יפ במעלה הגבעה.נכנסנו לתוך אל-ח'אדר למרכז הבחירות בביה"ס . ממוקמותבו 4 קלפיות , הכול מאורגן ומסודר . תנועת הבוחרים עדייןדלילה ביותר בגלל השעה המוקדמת . לדברי חסן כ-600 אישפעילים לקראת הבחירות מתוך כ-8000 תושבים . במרכזבחירות נוסף בבי"ס אחר ביקשו מאיתנו בנימוס לעזוב אתהמקום בצומת כביש 60 כביש חוסאן-בתיר עומד ג'יפ משטרה כחולהושוטרי תנועה כבכל בקר 07.40 אל-ערובעל הכביש הראשי עומדים חיילים בנשק שלוף , שומרים עלהכביש . נכנסנו לתוך מחנה אל-ערוב בביה"ס שני מרכזיבחירות ובכ"א 3 תחנות קלפי . במחנה כ-10000 תושבים )לפיהמספרים שחסן מסר) , פגשנו זוג משקיפיםמהאיחוד האירופי . שמחו מאד לפגוש אותנו ואנחנו אותם.סיפרו לנו שקיבלו הוראה לא לנסוע לא-ג'בע שבכביש היורדמגוש-עציון לעמק האלה , בגלל המתנחלים באזור 08.30 בית-אומרסידרנו כמה עניינים שוטפים . נכנסנו לכפר , כפר גדול מאודנכנסנו למרכז בחירות גדול בביה"ס , מנהלת ביה"ס , אשהצעירה ומרשימה מנהלת גם את מרכז הבחירות , סה"כ 6 קלפיותנתנו לנו לסייר מבלי לדבר עם האנשים בקלפי , וכך עשינוהתרשמנו מהסדר ומהאווירה העניינית והרגועה וכך גם מהבוחרים,ביניהם צעירים וזקנים . הגיע צוות משקיפים גדול ומגווןהחלפנו כמה מילים והמשכנו בדרכנו . גם בבית-אומר לא נראוחיילים 09.00 מחסום עציוןהמחסום פתוח , יש חיילים אך אינם פעילים 09.15 מת"קinfo-icon עציוןכ-60 איש , נכנסו כבר 20 , הכל נראה שקט ורגיל -מנועישב"כ שאינם מקבלים כרטיסים ואינם מקבלים הסברים 10.00 מחסום בית-ג'אלה התנועה זורמת 10.20 מחסום 300אין כמעט תנועה לא של מכוניות ולא של הולכי רגל

כביש 60 אל-ח'דר עד בית-אומר 

06.45 אל-ח'דר: פגשנו את חסן, כפי שנקבע ערב קודם לכן. התנועהבינונית, אין חיילים במחסום ואין ג'יפ במעלה הגבעה. נכנסנו לתוך אל-ח'דר למרכז הבחירות בביה"ס . ממוקמות בו 4 קלפיות, הכול מאורגן ומסודר. תנועת הבוחרים עדיין דלילה ביותר בגלל השעה המוקדמת. לדברי חסן כ-600 אישפעילים לקראת הבחירות מתוך כ-8000 תושבים. במרכז בחירות נוסף בבי"ס אחר ביקשו מאיתנו בנימוס לעזוב אתהמקום.

בצומת כביש 60, כביש חוסאן-בתיר, עומד ג'יפ משטרה כחולה ושוטרי תנועה כבכל בקר

07.40 אל-ערוב: על הכביש הראשי עומדים חיילים בנשק שלוף, שומרים עלהכביש . נכנסנו לתוך מחנה אל-ערוב. בביה"ס שני מרכזיבחירות ובכ"א 3 תחנות קלפי. במחנה כ-10,000 תושבים) לפיהמספרים שחסן מסר). פגשנו זוג משקיפים מהאיחוד האירופי. שמחו מאד לפגוש אותנו ואנחנו אותם.סיפרו לנו שקיבלו הוראה לא לנסוע לא-ג'בע שבכביש היורדמגוש-עציון לעמק האלה, בגלל המתנחלים באזור.

08.30 בית-אומר: סידרנו כמה עניינים שוטפים. נכנסנו לכפר. כפר גדול מאוד. נכנסנו למרכז בחירות גדול בביה"ס, מנהלת ביה"ס, אשה צעירה ומרשימה מנהלת גם את מרכז הבחירות, סה"כ 6 קלפיות. נתנו לנו לסייר מבלי לדבר עם האנשים בקלפי, וכך עשינו. התרשמנו מהסדר ומהאווירה העניינית והרגועה וכך גם מהבוחרים, ביניהם צעירים וזקנים. הגיע צוות משקיפים גדול ומגוון, החלפנו כמה מילים והמשכנו בדרכנו. גם בבית-אומר לא נראו חיילים.

09.00 מחסום עציון: המחסום פתוח, יש חיילים אך אינם פעילים.

09.15 מת"קinfo-icon עציון: כ-60 איש, נכנסו כבר 20, הכל נראה שקט ורגיל - מנועי שב"כ שאינם מקבלים כרטיסים ואינם מקבלים הסברים. 

10.00 מחסום בית-ג'אלה: התנועה זורמת.

10.20 מחסום 300: אין כמעט תנועה, לא של מכוניות ולא של הולכי רגל.מ