תסריח | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תסריח

אישור מעבר (בערבית). מפתח הזהב למעבר במחסומים ולתנועה בגדה, המאפשר מראית עין של חיים נורמליים. כל סגרinfo-icon, כתרinfo-icon או עוצרinfo-icon מבטלים מייד את תוקף התסריחים. אדם מקבל תסריחinfo-icon לתקופה מוגבלת וחידושו, שהוא כלי עינויים משל מש בידי המת"ק, כרוך בתהליך מייגע, לעולם לא מיידי ועל כן נושאו עלול למצוא עצמו ממתין בבית ימים ארוכים עד שיגיע.  תסריח יכול להיות קביל במחסום אחד ובטל במשנהו וכל חייל יכול לבטלו לפי מצב רוחו. הגוף המנפק את האישורים הוא המת"ק (ע"ע). בתחילת הדרך היו אומרים "מה באת למחסום אם אין לך תסריח"? אך במהלך שנות המחסומים רק בעלי תסריחים מגיעים למחסום. על האישורים הללו יכתבו יום אחד דוקטורטים, סרטים יספרו את קורותיהם ושירים יתארו את התעלולים, הטריקים והשטיקים, המניפולציות והשינויים התכופים העוברים על האישור המצוי.. יותר מכל מאשר האישור הזה כי נושאו אינו אדם חופשי; הוא נמצא בדרגה אחת מעל עבד, ונתון לחלוטין לגחמות ומצב הרוח של כל לובש מדים.