מנוע משטרה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מנוע משטרה

פלסטיני שמסווג מנוע משטרהinfo-icon, נמצא ברשימת מנועי משטרה אינו יכול לקבל היתר כניסה "קבוע" ׁ(שהוא היתר מתחדש לתקופות של מספר חודשים) לישראל או להתנחלויות למטרת עבודה, מסחר או איחוד משפחות, או לקבלת היתר זמני — ליום אחד או לימים אחדים — לצרכים אישיים שונים. רוב מניעות המשטרה מוטלות על מי שנתפס בישראל כשב"ח (שוהה בלתי חוקי) ו/או בגלל עבירות נלוות, כגון: שימוש במסמך מזויף, ועוד. המניעה מוטלת על אנשים אלה לפרקי זמן שונים, בהתאם לקריטריונים של מפכ"ל המשטרה, ומשכיהם נעים בין שנה וחצי ועד עשרות שנים (אם האדם שוב נתפס כשב"ח לאחר שנשפט).  על חלק מהמנועים מוטלת מניעת משטרה מסיבה "מודיעינית" והם אינם יודעים מדוע ולמה. לפי הערכות שונות ישנם עשרות אלפים מנועי משטרה - רוב רובם שב"חיםinfo-icon, ורובם אנשים ללא כל עבר פלילי שנתפסו כשהם עובדים או מחפשים עבודה בישראל או בהתנחלויות ללא היתרים, וזאת כדי להביא לחם הביתה.

 

צוות מנועי המשטרה של מחסוםwatch עוקב אחרי השירות שניתן ע"י השוטרים במת"קים. הצוות עורך בירור יומיומי על נוכחות שוטר במת"ק בית לחם ומת"ק חברון (רוב הפונים הם מאזורים אלה); מלווה בטלפון ומפגיש בפועל את הפונים עם השוטר במת"ק כדי שיקבלו ממנו מידע מהימן ושלם ככל האפשר. הצוות גם מסייע לפלסטינים להשיג את המסמכים מתיקי המשטרה הנחוצים לטיפול בבקשתם, שהמנועים לא הצליחו להשיג בעצמם.