מחסומים אז ועכשיו - רשימות של אקטיביסטית ותיקה | Machsomwatch