נובמבר 2023: אפרטהייד בדרום הר חברון | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נובמבר 2023: אפרטהייד בדרום הר חברון