View Album | Page 2 | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

ילדי פארסייה  ביחד עם מיקי ואפרת מכינים פומפון מצמר צבעוני
Photographer:
Jan-12-2024
החיילים דורשים תעודות מהטרקטוריסט ומפריעים לו לעבוד
Photographer:
Dec-9-2023
הטרקטור שחורש באדמתו של ט' באזור פארסייה
Photographer:
Dec-9-2023
העדר של ברכאת ולואי חוזר לעת ערב מהמרעה ליד אל-פאריסייה
Photographer: יעל ל'
Jan-9-2024
ילדי אל-פאריסייה על האופניים המתוקנות
Photographer: יעל ל'
Dec-9-2023
פארסייה: דני מתקן את אופני הילדים מהיישוב
Photographer: יעל ל'
Dec-9-2023
קסם בבקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
Jan-15-2024
בקעת הירדן: ללא מילים
Photographer: Rachel Afek
Jan-2-2024
בקעת הירדן, חריש וזריעה באותה נשימה עם הפסקת תה
Photographer: Rachel Afek
Jan-2-2024
בקעת הירדן, תלולית עפר חוסמת לאורך כביש אלון
Photographer: Rachel Afek
Jan-2-2024
רועה שנגע בגדר של התנחלות חמדת נעצר, נאזק ועיניו נקשרו
Photographer: TAMAR BERGER
Dec-17-2023
פלסטינים מחלצים סלע מתעלת המים במעיינות פסאיל
Photographer: TAMAR BERGER
Dec-17-2023
 בקעת הירדן: מתנחל מקים גדר המעבירה לרשותו את השטח מדרום להתנחלות מכורה.
Photographer: TAMAR BERGER
Dec-17-2023
פועלים מהגדה שעבדו בהתנחלויות בבקעה, ממתינים למעבר הביתה
Photographer: TAMAR BERGER
Dec-17-2023
 בקעת הירדן: החוביזה צומחת שוב
Photographer: Rachel Afek
Dec-19-2023
 בקעת הירדן, פרסיה:  לונה פרק בחדר השינה
Photographer: Rachel Afek
Dec-19-2023
בקעת הירדן: החוביזה צומחת שוב
Photographer: Rachel Afek
Dec-19-2023
בקעת הירדן, החוביזה צומחת שוב
Photographer: Rachel Afek
Dec-19-2023
השער החוסם לפלסטינים את הדרך להביא מים מול התנחלות רועי
Photographer: TAMAR BERGER
Dec-11-2023
נערי חב'ד מרקדים במחסום שמעכב את הפלסטינים
Photographer: TAMAR BERGER
Dec-11-2023
שלטי נקמה על כביש 60 ובכל הגדה
Photographer: TAMAR BERGER
Dec-11-2023
שרידי חייו של טארק לאחר שגורש מביתו באוקטובר 23
Photographer:
Dec-11-2023
פרסיה, ציורי הילדים
Photographer: Rachel Afek
Nov-28-2023
פרסיה. עוד ציור
Photographer: Rachel Afek
Nov-28-2023
פרסיה, ציור של קשת ופרח
Photographer: Rachel Afek
Nov-28-2023
פרסיה, הילדים מציירים
Photographer: Rachel Afek
Nov-28-2023
פרסיה, הילדים נמצאים כל הזמן בבית
Photographer: Rachel Afek
Nov-28-2023
פרסיה, מחלקת דפים ופנדה לילדים
Photographer: Rachel Afek
Nov-28-2023
מתנחלים תוקעים שלטים עם מסר בבקעת הירדן
Photographer: Nurit Popper
Nov-6-2023
מתנחלים תוקעים דגל ישראל בכניסה לקהילה פלסטינית
Photographer: Nurit Popper
Nov-6-2023
חסימות בכניסה לכפר לובן א שרקייה
Photographer: Nurit Popper
Nov-6-2023
בקעת הירדן. חלוקת תרומת המזון לקהילות
Photographer: Rachel Afek
Oct-23-2023
בקעת הירדן. מעמיסים את המכונית בטירה
Photographer: Rachel Afek
Oct-23-2023
בקעת הירדן. מיני מרקט בטירה תורם מזון במחיר עלות
Photographer: Rachel Afek
Oct-23-2023
עין סמיה בבקעת הירדן, חורבות
Photographer: Nurit Popper
Oct-18-2023
בקעת הירדן, פרסיה. בעל האדמה הפלסטיני יושב לפני הטרקטור של המתנחל שבא לחרוש
Photographer: Local resident
Oct-5-2023