View Album | Page 6 | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Hebron Album

שלטים חומים חדשים מפנים לכתובות רשמיות ישראליות בחברון "שלנו"
Photographer: Hagit Back
Dec-9-2019
חברון, מעלה תל רומידה, הרחובות ריקים
Photographer: Hagit Back
Dec-9-2019
אותו הבית המיועד להריסה בחברון
Photographer: Hagit Back
Dec-2-2019
חברון: אותו הבית המועד להריסה
Photographer: Hagit Back
Dec-2-2019
חברון: בית פלסטיני נטוש מול מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
Dec-2-2019
הבית הפלסטיני מול הכניסה למערכת המכפלה (רק לפלסטינים) נתפס וייהרס, ובמקומו יקום בניין חדש חיהודי חברון
אנשי האו"ם גובים עדות על פגיעה ע"י מתנחלים
Photographer: Hagit Back
Nov-25-2019
המבנים שנבנים במיוחד לאירוח הבאים לשבת ״חיי שרה״
Photographer: Hagit Back
Nov-18-2019
עיריית חברון בשיתוף עם המינהל האזרחי בונה מדרכות להולכי רגל
Photographer: Hagit Back
Nov-18-2019
Photographer: Hagit Back
Oct-28-2019
Photographer: Michal Tsadik
Oct-29-2019
Photographer: Michal Tsadik
Oct-29-2019
בכל חברון תלויים שלטים כאלה
Photographer: Hagit Back
Oct-20-2019
מת"ק חברון
Photographer: Hagit Back
Oct-20-2019
אידריס
Photographer: Michal Tsadik
Oct-22-2019
צו התפיסה של הרכוש הפרטי
Photographer: Hagit Back
Oct-7-2019
פתאום הבחנו בעוד דגל ישראל בבניין שנדמה לנו שאין אישור קנייה
Photographer: Hagit Back
Oct-7-2019
עבודות העפר
Photographer: Hagit Back
Sep-23-2019
טיילת דביר
Photographer: Hagit Back
Sep-23-2019
הקמת אוהלי האירוח לקראת ביקורו של ראש הממשלה
Photographer: Michal Tsadik
Sep-3-2019
הדירות בבית המכפלה השייכות לפלסטינים
Photographer: Hagit Back
Sep-2-2019
שלט הכניסה לבית המכפלה
Photographer: Hagit Back
Sep-2-2019
המעין והמצלמות
Photographer: Michal Tsadik
Aug-27-2019
בית המכפלה
Photographer: Hagit Back
Aug-26-2019
התחלת העבודות להקמת היקב
Photographer: Hagit Back
Aug-18-2019
נשים צעירות עוברות את החסימה בתחילת ציר ציון שכונת קפישה
Photographer: Hagit Back
Aug-5-2019
Photographer: Hagit Back
Aug-5-2019
חסימות בחברון
Photographer: Hagit Back
Jul-22-2019
גדרות בחברון
Photographer: Hagit Back
Jul-22-2019
שם העמדה ליד המדרגות לבית ספר קורדובה. עיכבו אותנו שם רבע שעה
Photographer: Hagit Back
Jul-1-2019
המדרגות לביתו של אידריס שמשם הורידו אותנו החיילים
Photographer: Hagit Back
Jul-1-2019
המדרגות לביתו של אידריס שמשם הורידו אותנו החיילים
Photographer: Hagit Back
Jul-1-2019
גרפיטי ליד הבית של אידריס
Photographer: Hagit Back
Jul-1-2019
ילדי קייטנות מחברון באים לראות את מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
Jun-24-2019
עגלה היא כלי הרכב היחידי שמותר לו להסתובב ברחוב אם הוא לא יהודי
Photographer: Hagit Back
Jun-24-2019
הולכים להביא מרק מהמסגד
Photographer: Hagit Back
Jun-24-2019
בינתיים מוציאים את הפסולת
Photographer: Hagit Back
Jun-24-2019