View Album | Page 5 | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

סוסיא - ח"כ עיסאווי פריג' עם מיכל וסמדר
Photographer: Michal Tsadik
Jan-25-2022
תרקומיא - אנחנו עם האדם וממתינים למענה מרשות הגביה והמיסים
Photographer: Muhammad D
Jan-11-2022
ואדי ראדים - אבו סאפי ובנותיו
Photographer: Daphna Jung
Jan-2-2022
ואדי ראדים - אבן סאפי ובנותיו
Photographer: Daphna Jung
Jan-2-2022
חיים עם מבנה שירותים מרוחק על הגבעה
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
מבנה השירותים של משפחת אבו סאפי בואדי ראד'ים - ככה זה כשאין תשתיות בסיסיות
פרידה במדרון ואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
פרידה בתום הביקור במבנה הבית של משפחת אבו סאפי בואדי ראד'ים - עד הפעם הבאה
ואדי ראד'ים - שני חצאי לבבות יוצרים לב אוהב אחד
Photographer:
Dec-30-2021
לאבו סאפי 5 בנות בואדי ראד'ים - מ-3 נשים
סמדר ומוחמד עם ילדות משפחת אבו סאפי
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
יחסים ארוכי טווח עם משפחה נאבקת יוצרים הרבה אמון וחיבה
מבנה בית המערה מעוטר בציורים ובחיוכים
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
הציורים של ע'אניה והאחות הבכירה מארחת
עוגת יום הולדת 3 בבית אבו סאפי
Photographer:
Dec-30-2021
אין חגיגה בלי עוגה
מדסקסים קורס לימודי אופנה לע'ניה מואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
ע'אניה עושה נפלאות בציור על קירות המבנה/המערה של משפחת אבו סאפי. חברות מחסום ווטש מסייעות בהרשמה לקורס לימודי אופנה בחברון
שתי אחיות מואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
שתי אחיות מואדי ראד'ים
חיוך במטבח בית השעטנז של משפחת אבו סאפי, ואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
הבת הבכירה בפתח המטבח של מבנה השעטנז של המשפחה
ציורי הקיר של ע'ניה מואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
נשות MW מסייעות לע'אניה ללמוד בקורס לימודי אופנה בחברון
בת הזקונים בחצר הבית בואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
אוספים הכול, משתמשים בכול - חיים של מחסור בתשתיות יסוד בהר חברון
רישום לדיווח של אבו סאפי על התנכלות מתנחל מחוות צאן
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
מיכל צ' רושמת דיווח מפי אבו סאפי על המתנחל ישראל קפלן מחוות צאן המפחיד בטרקטרון את עדרו של אבו סאפי
אבו סאפי מואדי רדים  מסביר למיכל צ' על טיול המתנחלים
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
סיור המתנחלים (יש וידאו) עבר דרך נחלת אבו סאפי בהתרסה - זה גם כן שלנו.
אבו סאפי מואדי ראדים  על רקע המבנים והגרוטאות
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
אישיות ציורית, מומחה לצמחי מרפאה, אב לבנות רבות. הפייפ מתוצרת עצמית
שמחה לילדים עם הציוד שנשות MW מביאות איתן לדרום הר חברון
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
מתנדבות MW מביאות בגדי חורף וציוד לילדים למשפחות בדרום הר חברון
חיי משפחה במקטאל אום סאלם, דרום הר חברון
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
משפחת עוואד מעל אדמתם המאוימת בהפקעה והריסה במקטאל אום סאלם
מיכל מים והצינור לצורכי המשפחה, מקטאל אום סאלם
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
לפלסטינים אין אישור לבניית תשתיות, מים, חשמל ובנייה מסודרת
עוואד ומשפחתו מנסים לשרוד באדמתם במקטאל אום סאלם
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
ע' מודאג מכוונות השתלטות על אדמתם, אינם מורשים לבנות בית, ללא אספקת מים מהרשויות - המינהל רק רוצה לסלק אותםן
משפחת עוואד במקטאל אום סאלם במצוק מעל אדמתם וביתם
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
משפחת עוואד מעל אדמתם וביתם. מודאגים, כי הצבא והמינהל סימנו בשטח למרות קושאן הבעלות.
טאבון מעל הבית, אופניים זרוקות - ילדות במקטאל אום סאלם,דרום הר חברון
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
משפחת עוואד ממוקטאל אום סאלם מעל אדמותיהם בקושאן. הגיעו מהצבא והמינהל לסמן והם מודאגים. הם גרים במדרון.
רועת הצאן הקטנה ממקטאל אום סאלם
Photographer: Bruce Shaffer
Dec-30-2021
ילדים במקטאל אום סאלם
Photographer: Michal Tsadik
Dec-30-2021
דרום הר חברון - בית פלסטיני סגור מכל עבריו ע"י נגוהות א', ב' והחווה
Photographer: Leah Shakdiel
Dec-27-2021
תה עם אבו סאפי
Photographer: Muhammad D
Dec-23-2021
בנות אבו סאפי חוזרות מבית הספר בסמוע
Photographer: Semadar Becker
Dec-23-2021
מופקרה - פאדל זורע שעורה
Photographer: Muhammad D
Dec-14-2021
נאסר יוצא מבית המשפט לאחר הזיכוי
Photographer: Daphna Jung
Dec-19-2021
ח'לת ג'אבר - האהל של אחמד זעריר
Photographer: Daphna Jung
Dec-5-2021
דרום הר חברון - אבו סאפי ובנותיו הצעירות
Photographer: Daphna Jung
Dec-5-2021
צה״ל מתאמן במטווח
Photographer: Hagit Back
Nov-29-2021
מגרש המשחקים לילדים בסוסיא
Photographer: Michal Tsadik
Nov-16-2021
וודחה ליד ביתה בסוסיא
Photographer: Michal Tzadik
Nov-16-2021