Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חומסה

א', 28.04.2024 חווארה דומא חומסה - ידם הקשה והאכזרית של המתנחלים
ד', 14.06.2023 צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בבקעת הירדן
ד', 21.09.2022 ביקור אצל הרועים מבקעת הירדן
ה', 17.03.2022 בקעת הירדן: ביקור משפחות ועוד
ד', 23.03.2022 רק בכיבוש הישראלי: יהודים גונבים מעין !!
ג', 23.11.2021 בקעת הירדן - בח'לת מכחול, שיחת נשים מהנה
ה', 11.11.2021 חומסה: באישון לילה הצבא בא להחרים ציוד עלוב
א', 24.10.2021 ח'לת מכחול, חומסה
ה', 30.09.2021 ביקור משפחות בבקעת הירדן. שורדים.
ב', 13.09.2021 חומסה בקעת הירדן: איסוף החציר שנותר לאחר הריסות המגורים
ד', 21.07.2021 ראס א-תין: צה"ל גנב להם את המים והחרים מהם את הטרקטור
ג', 13.07.2021 מה קורה בחומסה אחרי ההריסות האחרונות?
ה', 08.07.2021 חומסה, עדות: הצבא לקח לנו הכל. את המים שפכו
ה', 08.07.2021 חומסה: בפעם השישית הכיבוש הורס מגורים, בוזז רכוש ומייבש בני אדם חסרי אונים
ד', 21.04.2021 בקעת הירדן: במרדף אחרי אכזריות הכיבוש
ב', 15.02.2021 חומסה: נאחזים בציפורניים כדי לשרוד
ב', 08.02.2021 חומסה: צה"ל גונב מחלשים וחסרי אונים
ה', 04.02.2021 העולם התעורר ומתחיל להתעניין בהריסות בחומסה
חומסה
ד', 03.02.2021 בחומסה בבקעת הירדן שוב השאיר הצבא אנשים ותינוקות ללא קורת גג
ג', 24.11.2020 הפגנה פלסטינית בבקעת הירדן – נגד הריסות בתים (חומסה) ושאר עוולות הכיבוש
א', 08.01.2017 סיור בבקעת הירדן
ד', 06.04.2016 מתנחלים חוסמים דרך לקהילות הרועים
ד', 18.11.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות) התעמרות לשם גירוש
ג', 10.11.2015 בקעת הירדן. החרמת רכוש ושיגרת גירוש
א', 23.08.2015 מחסום חמרה וסיור במאהלים שנהרסו בבקעת הירדן
א', 16.08.2015 הגיהנום הוא כאן !!! בבקעת הירדן!
א', 10.05.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר הצבא רמס את שדות התבואה