Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בקעת הירדן

ד', 17.04.2024 בשבת דומא בערה! שוב! והפעם בחסות הצבא !
ו', 03.05.2024 בקעת הירדן, אל-פאריסייה: בעקבות שביתת המורים הילדים לומדים רק יומיים בשבוע
ש', 06.04.2024 ליווי רועים בבקעת הירדן, יומיים ללא תקיפות
א', 07.04.2024 חלוקת מזון לקהילות הרועים הנצורות בבקעת הירדן
ה', 04.04.2024 בקעת הירדן ליווי רועים: האביב מצהיב
ד', 03.04.2024 פסאיל בקעת הירדן: המצור על הכפרים הפלסטינים וחרפת הרעב - לתפארת מדינת ישראל
ד', 27.12.2023 בקעת הירדן: נערי מתנחלים ונערים רועים מתעמתים
א', 03.03.2024 אל-פאריסייה, בקעת הירדן - משמרת שמירה על הבית
ו', 09.02.2024 אל אל-פאריסייה בקעת הירדן: התנכלות בלתי פוסקת לרועים הפלסטינים
ו', 02.02.2024 ליווי רועים ומשמרת מגינה באל-פאריסייה: עוד עדות לגיבוי שצה"ל נותן לפורעים עבריינים (מתנחלים)
ו', 12.01.2024 פארסייה בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים ללא פרעות מתנחלים
ש', 09.12.2023 פארסייה בקעת הירדן: חריש פלסטיני שעבר בשלום
ב', 15.01.2024 רועים מבקעת הירדן מגישים תביעה נגד מתנחלים
ג', 02.01.2024 בקעת הירדן: פלסטינים נעצרו בגין מעבר "לא חוקי" מעל תלולית עפר ותירוצים נוספים למנוע מהם לחרוש את השדה
א', 17.12.2023 בקעת הירדן: הצבא והמשטרה והמתנחלים - כולם מתעללים ברועים הפלסטינים
ג', 19.12.2023 בקעת הירדן: ילדי הרועים פוחדים מהמתנחלים האלימים
ב', 11.12.2023 בקעת הירדן: לפלסטינים אין מים בבקעת הירדן
ג', 12.12.2023 בקעת הירדן: חיילת מאשימה את מלווי הרועים: "אתם הרסתם את הבקעה.."
ג', 05.12.2023 בשטחים הכבושים עוד מעט יפסיקו לשתוק לכיבוש
ג', 28.11.2023 בקעת הירדן, מלווי הרועים מגנים על הפלסטינים 24 שעות ביממה בפני התקפות מתנחלים
ב', 23.10.2023 בקעת הירדן: כפרים וקהילות הרועים במצור, ובסכנת רעב
ד', 18.10.2023 בבקעת הירדן הנצורה, התושבים תחת טרור יהודי ומורעבים
א', 15.10.2023 בקעת הירדן: טרנספר! משפחות בורחות בגלל פרעות של המתנחלים
ה', 05.10.2023 בקעת הירדן. המשטחים הירוקים של המתנחלים מול המדבר של הפלסטינים
ה', 07.09.2023 ח'לת מכחול: בזכות ליווי הרועים, המרעה היום עבר בשלום
ה', 07.09.2023 מצוקת מים קשה בבקעת הירדן רק לפלסטינים
ג', 29.08.2023 בקעת הירדן וגב ההר - יום יום ולילה אחר לילה מגיעים מתנחלים ומטילים טרור על התושבים הפלסטינים
ב', 07.08.2023 כבון, בקעת הירדן: ה ט י ה ו ר הצליח כאן
ד', 14.06.2023 צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בבקעת הירדן
א', 11.06.2023 עין סאמיה: לא כל כך נעים לראות גן הרוס
ב', 26.06.2023 תורמוס עיא, חמישה ימים אחרי הפוגרום
ה', 09.02.2023 בקעת הירדן - ליווי רועים
ג', 21.02.2023 בקעת הירדן: נמשכת השתלטות המתנחלים על שטחים פלסטינים
ד', 01.03.2023 בקעת הירדן: פרעות מרץ
ה', 23.02.2023 בקעת הירדן, ליווי רועים - מעשה בחמור
ד', 15.02.2023 בקעת הירדן, פסאיל
א', 25.12.2022 בבקעה גונבים גם את כבשת הרש מהפלסטינים
ה', 26.01.2023 בקעת הירדן - ליווי רועים
א', 01.01.2023 בקעת הירדן - אכזריות שלא נפסקת, סבל שלא נגמר
ה', 29.12.2022 ח'לת מכחול - מתנחל מגדר שטח פלסטיני פרטי
ה', 15.12.2022 בקעת הירדן – ליווי רועים
ה', 24.11.2022 בקעת הירדן - ליווי רועים
ה', 10.11.2022 בקעת הירדן, ח'לת מכחול
ה', 27.10.2022 חמרה הפלסטינית: מתנחלים מאיימים ומטרידים
א', 16.10.2022 פסאיל: מתנחלים מתעללים בפלסטינים בחסות הצבא
ה', 13.10.2022 חמרה - שטח מרעה הולך ומצטמצם
ה', 06.10.2022 בקעת הירדן - משמרות שמירה נגד מתנחלים
ה', 22.09.2022 בקעת הירדן - חלוקת מזון יבש למשפחות נזקקות
ו', 16.09.2022 בקעת הירדן, ליווי רועים
א', 04.09.2022 ואד אל אחמר: טיהור אתני!
ה', 14.07.2022 פוגרום יהודי בראס א-תין
ב', 06.06.2022 בקעת הירדן: ההתנחלויות מייבשות את מעיינות הבקעה
ה', 09.06.2022 ליווי רועים ועזרה בבית, בקעת הירדן
ש', 14.05.2022 ליווי רועים מסמרה, צפון בקעת הירדן
ה', 21.04.2022 עין חילווה: בריכת השקייה חדשה
ה', 12.05.2022 בקעת הירדן, ליווי רועים
ה', 14.04.2022 לווי רועים אצל פאדל מיישוב רועים באזור חמרה
א', 13.03.2022 בקעת הירדן - בעקאבה הורסים בתים
ה', 10.03.2022 עין אל חילווה מול התנחלות משכיות
א', 06.03.2022 בקעת הירדן, פסאיל
א', 27.02.2022 ביקור בבקעת הירדן: "למתנחלים יש אישור חריג"
ה', 03.03.2022 חמרה הפלסטינית: ליווי רועים בגשם
א', 20.02.2022 שבוע של ליווי רועים בבקעת הירדן (20.2 - 26.2.22)
ג', 22.02.2022 יום מקסים בליווי רועים וכבשים מעין אל חילווה
ב', 24.01.2022 ליווי רועים באזור פארסייה
ד', 12.01.2022 בקעת הירדן
ו', 17.12.2021 ביקור עבודה בחאלת מכחול
ד', 22.12.2021 ליווי רועים בקעת הירדן
ה', 03.02.2022 ליווי רועים פלסטינים בבקעת הירדן
ש', 22.01.2022 ליווי רועים בבקעת הירדן
ו', 21.01.2022 חמרה - ליווי רועים
ד', 19.01.2022 ליווי רועים בסמרה, צפון בקעת הירדן
א', 16.01.2022 ביקור בקהילות הרועים
ה', 13.01.2022 ליווי רועים בסמרה והיתקלות עם מתנחלים
ד', 12.01.2022 ליווי רועים בסמרה
ה', 06.01.2022 עין חילווה: ליווי רועים קטנים
ש', 08.01.2022 ליווי רועים בבקעת הירדן
ב', 03.01.2022 ליווי רועים מפארסייה
א', 26.12.2021 ליווי קצר ושקט בח'לת מכחול
ב', 27.12.2021 עין שיבלי: התעללות המתנחלים גוברת. הצבא לא מתערב
א', 05.12.2021 חומסה: הורסים מגורים, חדידיה: גונבים אדמה
ג', 07.12.2021 פארסייה: מתנחלים החרימו 10 עיזים והחזירו
ג', 30.11.2021 ליווי רועים באזור אל-פאריסייה
ג', 23.11.2021 בקעת הירדן - בח'לת מכחול, שיחת נשים מהנה
ו', 26.11.2021 בקעת הירדן, סמרה אום-זוקא
ה', 25.11.2021 בקעת הירדן - המרעה עבר בשלום ללא הפרעה של חיילים ומתנחלים
ו', 19.11.2021 בקעת הירדן - פעילות בבורות מים של פלסטינים
ב', 22.11.2021 ניצול, שלילת זכויות, שכר רעב = מעסיקים יהודים
ב', 15.11.2021 ליווי רועים שקט ורגוע בבקעה, בסמרה
ו', 19.11.2021 בקעת הירדן: איסוף מים לבורות
א', 21.11.2021 בקעת הירדן: ליווי שקט ביום חורפי בסמרה
ב', 22.11.2021 פארסייה: המרעה דל מאוד
ד', 03.11.2021 בקעת הירדן - העברת ציוד לאחת הקהילות
ו', 12.11.2021 ליווי רועים באזור חמרה: העדר טס לגבהים
ה', 21.10.2021 ח'לת מכחול: שטיחים לקראת החורף
ה', 28.10.2021 ליווי רועים באזור אום זוקא
א', 14.11.2021 ליווי רועים באל-פאריסייה בקעת הירדן
ב', 08.11.2021 עין אל חילווה - סגור בפני הצאן הפלסטיני
ה', 04.11.2021 עין אל שיבלי: ליווי רועים
ב', 01.11.2021 בקעת הירדן - לווי רועים ודיווח על הרס עם קואליציית הבקעה
ג', 02.11.2021 הריסות באל מייתה, בקעת הירדן: למה הרסו? מה זה משנה למה?
ש', 06.11.2021 סמרה, בקעת הירדן: כל זה היה פעם שייך לפלסטינים
ד', 20.10.2021 אזור אום זוקא: ליווי רועים
ג', 12.10.2021 ליווי רועים באזור אום זוקא
ש', 16.10.2021 ח'רבת חאלת מכחול: אזקו את האם ולא אפשרו לה להיניק
ה', 14.10.2021 צפון בקעת הירדן: מותר למתנחלים אסור לפלסטינים
ה', 09.09.2021 ליווי רועים בסמרה, בקעת הירדן
ה', 07.10.2021 ביקור משפחות בבקעה: מבקשים שטיחים לפני החורף
ה', 23.09.2021 עין אל חילווה: למתנחלים יש פנטזיה
ג', 05.10.2021 ליווי רועים בבקעת הירדן: עוג'ה ופסאיל
ג', 14.09.2021 עין סכות צפון הבקעה: ליווי רועים
ג', 28.09.2021 בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים למרעה וביקור רחפן
ד', 08.09.2021 בקעת הירדן: 4 דוחות על ליווי רועים
ד', 21.07.2021 ראס א-תין: צה"ל גנב להם את המים והחרים מהם את הטרקטור
ה', 27.05.2021 ילדה מחדידיה: אני מבקשת מאלוהים להסיר את מכת הכיבוש
ב', 12.04.2021 בקעת הירדן: ״אני חיה כציפור בכלוב, ללא מוצא״
ה', 29.04.2021 בקעת הירדן: ביקור משפחות ברמדאן
ו', 28.05.2021 בקעת הירדן: "אבל מה, אתה חושב שהערבים לא רוצים גם כן מים?"
ד', 28.04.2021 ביקור בבקעת הירדן בסימן מים
ה', 13.05.2021 ביקור משפחות בבקעת הירדן
ד', 05.05.2021 חומסה: נמשכת ההתעללות, והצרות לא נגמרות
ה', 29.04.2021 עוג'ה בקעת הירדן: הצבא מקבל פקודות ממתנחלים פורעי חוק
ד', 14.04.2021 בקעת הירדן: ושאבתם מים בדמעה
א', 04.04.2021 פסאיל בקעת הירדן: אנשים שבורים
ה', 31.12.2020 גן ילדים באל מליח: נהרס על ידי הצבא שוב ושוב ושוב
ד', 03.02.2021 בחומסה בבקעת הירדן שוב השאיר הצבא אנשים ותינוקות ללא קורת גג
ד', 27.01.2021 חמאם אל מליח: שוד לאור יום
א', 24.01.2021 המינהל האזרחי בבקעת הירדן: להרוס להם! להרוס! להרוס!
ב', 04.01.2021 בקעת הירדן: היום לא הגיע הבולדוזר
ה', 14.01.2021 ביקור וסיוע בבקעת הירדן
ה', 14.01.2021 בקעת הירדן: בין שמיים וארץ
ש', 07.11.2020 בקעת הירדן: 15 משפחות יגורשו מבתיהן השבוע בגלל תרגיל צבאי באזור אל בורג' 
ה', 03.12.2020 בקעת הירדן: ביקור משפחות, גן ילדים, מרפאה
ג', 24.11.2020 הפגנה פלסטינית בבקעת הירדן – נגד הריסות בתים (חומסה) ושאר עוולות הכיבוש
ה', 05.11.2020 בקעת הירדן - ביקור משפחות, גן ילדים, מרפאה, ליווי צאן
א', 30.08.2020 עין סכות, בקעת הירדן - יום המעין המאושר
ג', 15.09.2020 בקעת הירדן: אם הישראליות יבואו אליך שוב נעצור אותך
ג', 08.09.2020 ליווי רועים בבקעת הירדן הלוהטת
ה', 27.08.2020 בקעת הירדן: חיילים, תסתכלו להם בעיניים
ה', 13.08.2020 בקעת הירדן: חלוקת מזון לקהילות רועים מרוחקות
ה', 06.08.2020 בקעת הירדן: חלוקת מזון לנזקקים
ד', 05.08.2020 בקעת הירדן: הגונב מגנב פטור? לא
ה', 02.07.2020 טיול של יהודים בבקעת הירדן עין סכות: זה הכל שלנו
א', 14.06.2020 בקעת הירדן: הסיפוח יהרוג לבַּני את התקווה וזה יביא אלימות
ד', 17.06.2020 בקעת הירדן: סיור לעיתונאי מהניו יורק טיימס
ד', 26.02.2020 סיור בבקעת הירדן עם עתונאים
ד', 03.06.2020 בקעת הירדן תיאסיר: ומה שהיה הוא שיהיה
ב', 13.04.2020 בקעת הירדן: גנבת/החרמת שופל (לפלסטיני) וגם הכרחת אותו לשלם
ג', 02.06.2020 בקעת הירדן: למה פורצות שריפות רק בשדות התבואה של הפלסטינים
א', 31.05.2020 מ' מהבקעה: האיום בסיפוח ממלא אותנו בחרדות ודאגות קיומיות
ב', 18.05.2020 בקעת הירדן
ה', 16.04.2020 בקעת הירדן: בחסות הקורונה המתנחלים מגבירים את הפרעות
ש', 28.03.2020 דוח קורונה: הפלסטינים בבקעת הירדן מצייתים להנחיות הבידוד
ב', 23.03.2020 דוח קורונה, בקעת הירדן: סגר מוחלט בשטחים הכבושים
ו', 27.03.2020 בקעת הירדן: בימי הקורונה המתנחלים מגבירים את הפגיעה במקומיים
ה', 19.03.2020 בקעת הירדן - מחסור במזון
ג', 24.03.2020 דוח מימי קורונה, בקעת הירדן: כל משפחה מסתגרת בדלת אמותיה
ה', 26.03.2020 דוח קורונה: בהתערבות משפטית הצבא הסיר חסימה שהקים באל פאריסיה בקעת הירדן
ה', 26.03.2020 דוח קורונה, בקעת הירדן: הצבא הורס, מחרים, משאיר אנשים ללא קורת גג
ב', 23.03.2020 דוח בימי קורונה: בבקעת הירדן הצבא חוסם לקהילת פאריסייה את הגישה לכביש הראשי
ו', 28.02.2020 בקעת הירדן: במעלה ההר מתקדמת הגדר החדשה שנבנית כדי להצר את המרחב הפלסטיני
ד', 19.02.2020 בקעת הירדן: סיור בצפון הבקעה לעוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
ש', 22.02.2020 בקעת הירדן: לגנוב אדמה, לנכס עם גדר תיל. כדי לדחוק את המקומיים
ד', 12.02.2020 בקעת הירדן, עין אל חילווה, ליווי רועים באזור התנחלות משכיות
א', 02.02.2020 בקעת הירדן: פגישה בנושא פנלים סולריים
ד', 05.02.2020 בקעת הירדן: הכלבים נובחים והשיירה עוברת
ש', 01.02.2020 בקעת הירדן מתנחלים תוקפים - פלסטינים נעצרים
ו', 31.01.2020 בבקעת הירדן נעלמו שני צעירים. לא נורא, הם לא יהודים
ה', 16.01.2020 בקעת הירדן: הבקעה היא משוואה עם נעלמים
ג', 14.01.2020 בקעת הירדן: הטרור חוגג את נצחונו !!
ה', 02.01.2020 ביקור משפחות פלסטיניות בבקעת הירדן
ג', 31.12.2019 התנחלויות בקעת הירדן מקיימות מצוות גזל אדמות לאור יום
ג', 31.12.2019 בקעת הירדן: שנת 2019 הסתיימה, ליווי הרועים ימשיך
ד', 01.01.2020 בקעת הירדן: ברוכה הבאה שנת 2020?
ג', 24.12.2019 ?Jordan Valley: And tomorrow how the children will get to school
ש', 28.12.2019 בקעת הירדן: מצור הוטל על יותר מ-100 אנשים, ילדים וזקנים, עד סוף החורף
ו', 20.12.2019 הסלמה בהתעללות בקהילות הרועים בבקעת הירדן
א', 22.12.2019 בקעת הירדן, המתנחל לפלסטיני: נכון שמעולם לא השפלתי אותך?
ד', 11.12.2019 בקעת הירדן: ליווי רועים וביקור בקהילה בראס אל אחמאר
ה', 12.12.2019 בקעת הירדן: מושג חדש, החרמת טובין על ידי הצבא בטענה זו או אחרת, ואף אחד לא יודע איך לצאת מזה
ה', 12.12.2019 רשאש: המערב הפרוע בבקעת הירדן
ג', 03.12.2019 בקעת הירדן: מי הרס את מאגר המים ליד העיירה הפלסטינית טובאס?
ד', 04.12.2019 בקעת הירדן: מחכים בקוצר רוח לגשם שיהיה לעדר הרבה אוכל
ד', 27.11.2019 בקעת הירדן: למה שלא תגייסו אותם ישר להתנחלות
ד', 20.11.2019 בקעת הירדן: ביקור משפחות רועים ותקרית אלימה עם המתנחלים
ד', 13.11.2019 בקעת הירדן, רשאש: מתנחל מטריד באלימות פעילת שלום ישראלית
ג', 12.11.2019 בקעת הירדן: מאחז "מלאכי השלום" שהם מלאכי החבלה...
ש', 09.11.2019 בקעת הירדן: הצבא מחרים רכוש של פלסטינים ומאלץ אותם לשלם עבורו
ד', 30.10.2019 רשאש בקעת הירדן: יום שקט עבר על הרועים והצאן
ד', 11.09.2019 בקעת הירדן, רשאש: ליווי רועים למרעה
ד', 06.11.2019 רשאש, בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים כנגד מתנחלים והצבא
ד', 06.11.2019 בקעת הירדן: ביקורים אצל ידידנו מקהילות הרועים
ג', 13.08.2019 בקעת הירדן: משפחה שבורה כל כך
ד', 30.10.2019 בקעת הירדן ביקורים במאהלים של המקומיים, אלימות נגד מוסקים בכפר יתמא
ו', 27.09.2019 בקעת הירדן: ביקור במאהלים
א', 06.10.2019 בקעת הירדן: ביקור משפחות ופגישות עם מכרים ותיקים
ו', 04.10.2019 בקעת הירדן: אם רציתם לדעת מהיכן צומחת תרבות השקר הישראלי
ו', 04.10.2019 יום טיפול ברפואה משלימה בקהילת רועים בבקעת הירדן
ד', 18.09.2019 בקעת הירדן: בחורף האחרון, הגיעו כוחות צבא והרסו את הבית פעם נוספת
ד', 11.09.2019 ביקור במאהלי הרועים בבקעת הירדן
ד', 04.09.2019 ביקור בקהילות הרועים בבקעת הירדן
ו', 30.08.2019 בקעת הירדן: מתנדבי שלום מלווים רועים - חיילי צה"ל מלווים מתנחלים
ב', 26.08.2019 סיור בבקעת הירדן עם שלושה דיפלומטים
ד', 04.09.2019 בקעת הירדן: הרועים יוצאים מוקדם וחוזרים מוקדם עקב החום
ד', 21.08.2019 בקעת הירדן: האם הכיבוש ניצח את עודה, שאשתו פצועה קשה ובתו התינוקת נהרגה וביתו נהרס כליל?
ו', 16.08.2019 בקעת הירדן, עין סכות: יום כיף בבריכה הקרירה והקסומה
ד', 31.07.2019 הריסות בבקעת הירדן: אתם יכולים לשער בנפשכם – 40 מעלות ואין שום מחסה, ואין חשמל ואין מקרר?
ש', 10.08.2019 בקעת הירדן: היה יום כיף גדול
ש', 03.08.2019 בקעת הירדן
א', 21.07.2019 בקעת הירדן: מאז החטא הקדמון של הגירוש הם עוברים למקום אחר עם צל של תקווה, ואנחנו הורסים ומגרשים
ד', 17.07.2019 בקעת הירדן, דיר ג'ריר: ניצחון קטן בקרב קטן
ה', 04.07.2019 בקעת הירדן: המתנחלים רועים דווקא בשדות המעובדים של הפלסטינים
ג', 14.05.2019 בקעת הירדן:הצבא מתאמן ומתעלל
ה', 13.06.2019 רשאש, בקעת הירדן: דו קרב בצהרי היום
ה', 06.06.2019 בקעת הירדן: חג לנו, חג להם, בלי פינוי לתרגילי אש
ד', 29.05.2019 יום שקט עם הרועים הבדואים ברשאש ועוג'ה
ש', 01.06.2019 בקעת הירדן: לכבוד סוף הרמדאן, ערביי ישראל מביאים תרומות רבות לקהילות הרועים
ש', 04.05.2019 בקעת הירדן: ביקור אצל קהילות הרועים עם נשים ערביות ישראליות
ב', 04.03.2019 בקעת הירדן: ליווי רועים וביקור משפחות
ה', 25.04.2019 בקעת הירדן: ימים שקטים בחול המועד פסח
ה', 25.04.2019 בקעת הירדן, רשאש: עוד יום של ליווי רועים פלסטינים
ד', 10.04.2019 בקעת הירדן: אחרי החורף המבורך המים עוברים להתנחלויות בלבד
ש', 13.04.2019 בקעת הירדן: מפגש מרגש בין ערביי ישראל וערביי הגדה
ד', 13.03.2019 דוח משלוש משמרות של ליווי רועים פלסטינים בבקעה
ד', 06.03.2019 בקעת הירדן: הצבא והמשטרה מקבלים הוראות מהמתנחלים
ו', 15.03.2019 בקעת הירדן: בשטחי המרעה אין כניסה לרועים פלסטינים, רק למתנחלים
ש', 02.02.2019 בקעת הירדן
ש', 23.02.2019 בקעת הירדן: שיתוף פעולה בין הצבא והמשטרה והמתנחלים
ד', 13.02.2019 יום בבקעת הירדן
ג', 05.02.2019 בקעת הירדן: החיילים מתאמנים - הפלסטינים מתקפלים
א', 06.01.2019 בקעת הירדן יפה מתמיד
א', 27.01.2019 בקעת הירדן - הריסות בתים סדרתיות ואכזריות , שוב ושוב
ד', 06.02.2019 בקעת הירדן: בגלל תרגיל צבאי המקומיים נאלצו לעזוב את בתיהם
ב', 04.02.2019 כך פועל צבא הכיבוש לטיהור בקעת הירדן
ש', 19.01.2019 פסאיל, בקעת הירדן - "אין לי זמן לבכיות שלך," צעק החייל על האב כשהוא חותך את השמיכה של התינוקת
ה', 13.12.2018 בקעת הירדן
ג', 25.12.2018 בקעת הירדן: הבדל תהומי בתנאי החיים של הפלסטינים לעומת היהודים
ה', 20.12.2018 בקעת הירדן: החורף המבורך הגיע. צילומים
ש', 15.12.2018 בקעת הירדן: האם מתנחלים, או סתם חמדנים, מקימים בסתר עוד מאחז בלתי מורשה?
ו', 07.12.2018 בקעת הירדן, רשרש: הצבא בשירות המתנחלים
ש', 01.12.2018 דיווח מבקעת הירדן, ציטוט: מה שמותר לו (למתנחל) אסור לך (לפלסטיני)
ג', 27.11.2018 גוכיה, מחסום מיוחד בבקעת הירדן
ו', 23.11.2018 בקעת הירדן: כל חטאי הכיבוש פעם אחר פעם
ב', 12.11.2018 בקעת הירדן: מתנחלי אום זוקא ממשיכים להתפשט על אדמה פלסטינית
ה', 01.11.2018 בקעת הירדן: גשמי היורה הוסיפו כתמים ירוקים לנוף
ש', 13.10.2018 בקעת הירדן: הורסים ומחרבים את חיי הרועים הפלסטינים
ד', 10.10.2018 בקעת הירדן: היום שקט, מחר הכיבוש יכה אנושות בחדידיה
ג', 02.10.2018 בקעת הירדן: עוד התנחלויות מתרחבות
ש', 29.09.2018 בקעת הירדן: הצבא מתנכל לפעילי זכויות אדם בשטח
ה', 20.09.2018 בקעת הירדן: כולם גונבים מים אבל רק הפלסטינים נענשים
ג', 25.09.2018 בקעת הירדן: היהודים הורסים, גוזלים, גונבים באין מפריע
א', 16.09.2018 בקעת הירדן: שטח אש מסוכן לפלסטינים ולמתנחלים הוא מגרש משחקים
ד', 12.09.2018 בקעת הירדן: סיור בגיהינום
ה', 30.08.2018 בקעת הירדן, דומא
ד', 05.09.2018 בקעת הירדן: שטחי אש הם מגרש המשחקים של המתנחלים
ג', 14.08.2018 פסאיל בקעת הירדן: הגירוש מהגיהנום
ג', 07.08.2018 בקעת הירדן: מסביב יהום הכיבוש ובפנים המוסיקה מחברת בין אנשים
ה', 09.08.2018 בקעת הירדן: רחוק מעין הציבור בישראל - הכיבוש מתרחב
ד', 18.07.2018 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ש', 04.08.2018 בקעת הירדן: ביקור בח'רבת מכחול ועין אל חילווה
ד', 27.06.2018 סיור לסגנית השגריר השוויצרי, ולעוזרת המדינית בשגרירות
ד', 04.07.2018 בקעת הירדן
ד', 04.07.2018 בקעת הירדן
ד', 20.06.2018 בקעת הירדן הפלסטינית - בוערת
ה', 24.05.2018 בקעת הירדן: בתחבולות תעשה לך כיבוש
ד', 05.04.2006 בקעת הירדן
ד', 16.05.2018 בקעת הירדן: הכיבוש נמשך וכך גם חייהם הקשים של תושביו
ה', 03.05.2018 בקעת הירדן
ב', 16.04.2018 בקעת הירדן: מתנחלים מטרידים פלסטינים אחרי שפעילי שלום ביקרו אותם
ג', 01.05.2018 ברדלה צפון בקעת הירדן: עכשיו גם החיילים עוקרים זיתים וחותכים צינורות השקייה
ג', 24.04.2018 אין סוף למניעת מים. דומא ופסאיל, בקעת הירדן
ג', 27.03.2018 בקעת הירדן דרום, ליווי עדרים פלסטינים
ב', 02.04.2018 בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים למרעה
ג', 16.01.2018 בקעת הירדן, שמירה על קשר
ש', 24.02.2018 בקעת הירדן: עוד מאחז פיראטי הוקם, הפעם בתוך מחנה צבאי נטוש
בקעת הירדן
ש', 03.02.2018 בקעת הירדן: נמשכות ההתנכלויות והרדיפות אחרי הרועים
ו', 02.02.2018 בקעת הירדן: הצבא והמתנחלים נגד קהילות הרועים
ש', 20.01.2018 הכיבוש מתנער מאחריותו לחקלאים הפלסטינים בשטחי C
ו', 22.12.2017 בקעת הירדן: מי השליך פגרי כבשים ליד מעין אל חילווה?
ש', 16.12.2017 בקעת הירדן: מתנחלי משכיות תוקפים
ה', 14.12.2017 תצפית בבקעת הירדן וביקור משפחות פלסטיניות
ד', 22.11.2017 הריסות הריסות ועוד הריסות
ב', 13.11.2017 איך מרגישים כאשר חרב הגירוש מביתך מאיימת מעל ראשך?
ש', 04.11.2017 בקעת הירדן: מתנחל היכה פלסטיני באתר נופש משותף
ב', 11.09.2017 בקעת הירדן, עוג'ה: הצבא בשירות המתנחלים
ב', 30.10.2017 בקעת הירדן, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ו', 13.10.2017 בקעת הירדן: ביום טוב רועים רחוק
ב', 09.10.2017 משאית של המנהל האזרחי החרימה את כל הציוד
ב', 02.10.2017 בקעת הירדן: ההתעללות נמשכת
ב', 11.09.2017 בקעת הירדן, עוג'ה: ליווי רועים פלסטינים
ג', 29.08.2017 בקעת הירדן, ח'רבת מכחול
ו', 25.08.2017 בקעת הירדן (עוג'ה) - צה"ל בשירות המתנחלים
ו', 18.08.2017 בקעת הירדן: יום שמתחיל בהתעללות, ומסתיים בכיף מים לילדי הבקעה
ג', 18.07.2017 בקעת הירדן
ד', 02.08.2017 בקעת הירדן, ביקור עם אנשי "תורת הטאו"
ב', 24.07.2017 בקעת הירדן
ש', 22.07.2017 בקעת הירדן: נער פלסטיני נהרג בהתפוצצות נפל צה"לי
ה', 29.06.2017 בקעת הירדן: אצל הפלסטינים מדבר ושממה, אצל המתנחלים ברכות ודשאים
ג', 20.06.2017 מתנחלי אום זוקא ממשיכים לפרוע ברועים מסַמְרָה
ג', 23.05.2017 בקעת הירדן: מי גונב ממי מים ואדמה, חירות ופרנסה?
ש', 20.05.2017 שמורת אום זוקה: המאחז הפיראטי חזר. ברדלה: מצוקת המים גוברת
א', 05.03.2017 בקעת הירדן: מתנחלים חמושים ממשיכים לתקוף באלימות את הרועים הפלסטינים
ג', 21.02.2017 בקעת הירדן
ג', 14.02.2017 בקעת הירדן, כפר עקבה- נקודת אור של יוזמה פלסטינית, שלא נהרסה על ידי המנהל
ה', 29.12.2016 בקעת הירדן
ג', 20.12.2016 בקעת הירדן
ה', 15.12.2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 11.12.2016 בקעת הירדן
ה', 08.12.2016 בקעת הירדן
ג', 29.11.2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 29.11.2016 בקעת הירדן, גוכיה
ה', 18.08.2016 בקעת הירדן, חמרה והסביבה
ד', 06.04.2016 מתנחלים חוסמים דרך לקהילות הרועים
ג', 10.11.2015 בקעת הירדן. החרמת רכוש ושיגרת גירוש
ה', 10.09.2015 בקעת הירדן, ביקור אצל משפחות שבתיהן נהרסו בידי הצבא
ה', 27.07.2006 מחסומי בקעת הירדן: קושי לפלסטינים במעבר ובמסחר - אפילו בתוך הגדה עצמה
ג', 06.06.2006 מחסומי בקעת הירדן: חסימות ומחסומים להקל על חיי הפלסטינים...
ג', 31.01.2006 בקעת הירדן, חמרה (בקעות)