בקעת הירדן | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בקעת הירדן

סוללת עפר ומחסום למנוע תנועה חפשית של פלסטינים