אתרי מורשת פלסטינים בגדה | מחסום ווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

המקאמים, אתרי מורשת פלסטינים בגדה המערבית