כפר עקב (ירושלים) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

כפר עקב (ירושלים)

להצגת כל הדוחות ממקום זה

כפר עקב נמצא בתוך הגבול המוניציפלי של ירושלים, אשר שורטט ב-1967.  בעיירה מתגוררים כ-25,000 תושבים ומאז בניית חומת ההפרדה, היא נותקה מירושלים והפכה לשכונת הפקר מבחינת אכיפת החוק ומבחינת הסדרת חוקי התכנון והבנייה. תושבי האזור משלמים ארנונה לעיריית ירושלים, אך הרשויות הישראליות - העירייה, המשטרה וחברות השירותים השונות - כמעט ולא נכנסות לאזורים הללו והרשויות הפלסטיניות נמנעות גם הן מלהיכנס, כיוון שהסכמי אוסלו אוסרים עליהן לפעול בתחומי ירושלים.

משמרות מחסום ווטש למחסום קלנדיה עוברות לעתים גם בכפר עקב עצמו, ונערכו בו סיורים של הארגון במובלעות שבצפון ירושלים. מאז 7.10.24 תנועת התושבים הירושלמים בשכונה הצטמצמה לשעות בודדות ביום. 
מעודכן לינואר 2024

מ