מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
24/07/2017
|
בוקר

השופט: סג"א מנחם ליברמן

חוקר המשטרה: ז'ד אקטיש

הסנגורים: פיראס סבח, מאמון חשים, ז'אד קדמני ובלאל נעאמנה

 

5 תיקים לדיון. 4 מהם של מנועי מפגש עם עורך דין.

 

עבדאללה מוחמד עודה עבד אלרחמן, ת"ז 860148485

בלאל סאמי אחמד אמטיר,  ת"ז 860089515

 

שניהם חשודים בפעילות נגד ביטחון האזור.

שניהם נעצרו ב-13.7.17.

החוקרים מבקשים 12 ימי מעצר נוספים לצורך חקירות.

יש התקדמות בחקירותיהם. השניים מודים חלקית בחשדות נגדם, ולשניהם אין אפשרות להתייעץ עם עורכי דינם, כי שניהם מנועי מפגש עם עורך דין.

נכחנו בהפניית שאלות ההבנה המגששות של הסנגור, שעד כה לא פגש את הקליינט שלו.

 

עמר עבד אלגליל עבד אלגבאר אלעבד, ת"ז 404300071

נעצר ב-21.7.17.

גורמי החקירה מבקשים 15 ימים נוספים.

העצור מנוע מפגש עם עורך דין.

הוא חשוד ברצח.

עו"ד פיראס סבח עבר ישר לסיכום . בסיכומו ביקש מבית המשפט לברר את מצב פציעתו של העצור. הוא ביקש מהשופט שאחרי שיעיין בחומר החקירה יקצר משמעותית את מספר ימי החקירה.

 

מוניר  עבד אלגליל עבד אלגבאר אלעבד,  ת"ז 402609945

נעצר ב-.22.7.17

מבקשים להאריך את מעצרו ב-11 ימים נוספים.

האיש חשוד בפעילות נגד ביטחון האזור.

 

לשאלות הסנגור עונה החוקר, שבשלב זה לא יוכל לפרט את החשדות ומפנה לדוח הסודי.

החשוד נחקר כ-3 פעמים על ידי השב"כ והכחיש את החשדות המיוחסים לו. הסנגור שואל: האם נבדק אם החשוד מדבר אמת, שאינו קשור לפגיעה ותכנון המעשה שאחיו ביצע?

התשובה: הרי זו החקירה.

סיכום הסנגור: החשוד טוען שהוא לא קשור לחשדות נגדו. בחקירתו מסר גרסה, השיב על כל השאלות שנשאל, מסר פרטים לגבי כולן וסיפר לחוקרים מה קרה אצלו באותו היום, מהבוקר ועד ששמע על הפיגוע. 

"צריך להבין שהוא לא קשור לפיגוע וחייבים לבדוק את אמיתות דבריו."

הוא משתף פעולה עם חוקריו.

"אנו מבקשים לשחררו או לקצר את ימי החקירה".

 

סיכום השופט: "אחיו של העצור שביצע (לכאורה) רצח של 3 בני משפחה בישוב חלמיש".

נגד המשיב חשדות כי הוא פעל נגד ביטחון האזור.

סנגורו של העצור מתנגד למספר ימי החקירה. מרשו לא קשור לאירוע; הוא משתף פעולה ועונה על כל השאלות שנשאל.

"חוקר המשטרה הגיש לי דוח סודי, המפרט את הרקע למעצרו של המשיב.  בדוח זה קיימות אינדיקציות הסותרות את טענותיו של המשיב. מדובר בחשד חמור ושוכנעתי בצורך לבדוק".

הוא מאריך ב-11 ימים נוספים את מעצרו של החשוד.

 

יסאר מונזר פריד שתייה, ת"ז 952294784

נעצר ב-21.7.17.

החוקרים מבקשים 15 ימים נוספים של חקירה .

האיש חשוד בפעילות בעלת אופי צבאי נגד ביטחון האזור

סנגורו, בלאל נעאמנה, מרגיש שאינו יכול לשאול שאלות, כי הוא מול קיר של אי-ודאות ואי ידיעה. הוא לא פגש את העצור עד כה כי הוא מנוע מפגש עם עורך דינו.

הוא מסכם ואומר: מנוע מיום מעצרו.

הוא סבור כי ביקורת שיפוטית במקרה זה מחייבת קיצור תקופת חהקירה. 15 ימים הם תקופה ארוכה בלי שיראה את סנגורו.

"וגם", מוסיף עורך הדין בלאל נעאמנה,"יש ארבעה חשודים מנועי מפגש!"

 

אחרי כל הצגת השאלות של עורכי הדין המייצגים את העצורים המנועים יצאנו כולנו מחדר החקירות, והעצירים המנועים הוכנסו אחד אחד.

החוקר העיר לשופט ליברמן שבמחנה עופר לא מאפשרים לצופים (כמונו) להיות נוכחים בשום שלב של המשפט המתנהל נגד עצורים מנועי מפגש.

השופט ליברמן ענה: זה צריך להישאר פתוח לעין אזרחית. דבר שהשופט ליברמן מאפשר בחלקו של המשפט ולא בכולו. כנראה היה יכול, לו רצה, לאפשר לנו להיות נוכחות בשני חלקי המשפט המתקיים בנוגע לעצורים מנועי מפגש עם עורך דין.

 

ועוד:

הסנגור חשים שאל את השופט ליברמן, מה פשר הזקן של כמה ימים שעל פניו. נראה שחשב שהשופט באבל אישי.

על כך ענה השופט ליברמן: זה לא אבל פרטי, זה אבל של עם שזוכר כבר יותר מאלפים שנה את אבלו על הרס בית המקדש. הוא העיר לכל הסנגורים: אתם צריכים להכיר קצת יותר את החגים של היהודים.....