מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
30/05/2016
|
בוקר

השופט: סג"א מנחם ליברמן

חוקר המשטרה: זיד קטיש

הסנגורים: אברהים עיאד, ז'אד קדמני

 

9 תיקים לדיון; 5 מהם של מנועי מפגש עם עורך דין

 

מחמוד דאוד שחאדה עיאד - ת"ז 942742636 

מיוצג על ידי עו"ד אברהים עיאד

נעצר ב 15.5.16.

המשטרה מבקשת 4 ימי מעצר נוספים לצורך חקירה.

הסנגור קם ואומר: אפילו לא יום אחד נוסף.

העצור קם ממקומו ומבקש לדבר. הוא מדבר בעברית טובה מאוד. אדם מרשים.

מיום ג', אומר העצור, אני לא בחקירה ולא כלום. אני זרוק כמו כלב. אני בן  64, אדם מבוגר, 40 שנה עובד בישראל.

מה שביקשו ממני בחקירה נתתי להם: מכונית, מחשב, טלפון. אני לא יודע כלום. אני לא בראש של הבן שלי בשביל לדעת מה הוא עושה.

[בשאלות והתשובות לא ברור לי מי הדוברים -  מי שואל, מי משיב]

 

ש: תאשר לי שהבן של המשיב (דאוד) נעצר. 

ת: כן, נעצר.

ש: ביום מעצרו הופגש העצור עם בנו וביקש מהבן לשתף פעולה.

במקום תשובה ביקש השופט ליברמן מהחוקר הסבר למה לא ביצעו את הפעולות שתכננו.

החוקר נתן הסברים ארוכים וגם הוסיף שהעצור הזה הוא לא יחיד. יש עוד הרבה עבודה.

ש: הסנגור מבקש לדעת מה החשד הממוקד נגד העצור.

ש: אתה יודע שניתנו שתי החלטות בתיק זה, עיינת בהן?  

ת: כן.

ש: שתי ההחלטות אומרות לכם לסיים את החקירה. היום אתם מבקשים להאריך את מעצרו בגין אותן פעולות.

ת: התיק הזה הוא קשור לפרשייה.

ש: הפעולות שהצגתם בפני בית המשפט, מחייבות מעצר?   

ת: כן.

 

סיכום הסנגור:

נתנו כבר שתי החלטות המורות למשטרה לסיים את החקירה בהקדם, ולא ניתנו תשובות מספקות . למה צריך לבוא כל יום לבית משפט, בעיקר אדם שאין לו עבר פלילי? החקירה של העצור מוצתה. אין הצדקה להחזיק אותו במעצר, זה הזמן לשחרר אותו.

סיכום השופט:

המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של המשיב ב-4 ימים לצורך חקירה . חוקר המשטרה הכין לי דוח על 4 פעולות שהמשטרה מתכוונת לבצע ונתן הסברים למה לא נעשו עד כה. לא מצאתי את ההסברים מניחים את הדעת.

אמנם היה חשד שהצדיק את מעצרו, לאור ראיות מסוימות הקשורות לפיגוע חמור שבוצע לכאורה על ידי בנו.

עם זאת, על  גורמי החקירה מוטלת החובה לנהל את החקירה באופן יעיל ובהתחשב בכל עצור בנפרד – אף אם נחקרת פרשייה שלמה.

מאחר שלא מצאתי עילת מעצר, ומאחר שלמשיב אין עילה של מסוכנות, לא מצאתי לנכון לקבל את בקשת המשטרה. עם זאת, כדי להבטיח שהמשיב יופיע לדיון אם יתבקש, אני מבקש להפקיד ערבות של 10.000 ש"ח.

אם הוא לא יזומן לחקירה בבית המשפט בתוך 45 יום, תוחזר הערבות.

ניתנת למשטרה אפשרות לערער בתוך 24 שעות.