מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
12/12/2016
|
בוקר

השופט: סג"א מנחם ליברמן

חוקר המשטרה: זייד אקטיש

הסנגורים: מאמון חשים, פיראס סבאח, ג'אד קדמני

 

7 תיקים לדיון, מתוכם של שני עצורים מנועי מפגש עם עורך דין ועצור קטין.

 

אחמד פאיק שעבן גזאוי ,ת"ז 401470141  

הסנגור הוא מאמון חשים.

יש הסכמה בין הצדדים, הארכה ל-4 ימים והעברת התיק לתביעה.

 

אחמד מוחמד דיב חרוב, ת"ז  936154715

הסנגור פיראס סבאח:

זו ההארכה השנייה לעצור. בדיון הקודם האריך השופט לוי את מעצרו ב-8 ימים, וביקש להעביר את התיק לתביעה, אלא אם תתעורר סיבה מוצדקת להמשך החקירה.

הסנגור טוען גם שהעצור נעצר ב-23.11, ומאז הוא בחקירה כמעט יומיומית על ידי השב"כ על קשריו עם פעילים מעזה. הוא מסר גרסה [במשטרה] ופירט לחוקריו את אופיו ותוכנו של הקשר שלו עם עזה, והכחיש את הטענה שמדובר בקשר שיכול לסכן את ביטחון האזור.

הסנגור מבקש מבית המשפט לבדוק אם יש התקדמות המחייבת הארכה של 11 ימים נוספים.

כמו כן הוא מבקש בשם העצור שידאגו לטיפול בבעיות בריאות שמהן סובל העצור.

סיכום השופט ליברמן:

המשטרה מבקשת הארכה של 11 ימים נוספים להמשך החקירה.

המשיב מסר הודאה והוא קושר את עצמו לפעילות ביטחונית מסוכנת. בהחלטה הקודמת הורה כבוד השופט לוי להאריך את המעצר ולהעביר את התיק לתביעה, אלא אם נוצרים תנאים חדשים.

"אינני סבור שחלה התקדמות משמעותית בחקירה מאז הדיון הקודם. לא שוכנעתי כי יש סיבה להתקדמות  כלשהי. לאור האמור לא שוכנעתי כי קיימת הצדקה להורות על מעצר נוסף לצורכי חקירה. אני מבקש מגורמי החקירה לעשות מאמץ"...

מאריך את מעצר החשוד עד ה 19 בחודש בשעה 13:00.

 

מחמוד עלי עבד אחמד, ת"ז 401470141

 עצור מ 28.11.16.

הסנגור: פיראס סבאח.

גורמי החקירה דורשים 11 ימים נוספים להמשך החקירה.

מהשאלות והתשובות בין הסנגור לביל החוקר ניתן ללמוד:

העצור מסר גרסה; שבדוח הסודי יש מידע על התקדמות בחקירה; שגם בדוח זה כתוב כי אין חשדות נוספים שעליהם העצור נחקר, והחקירה לא הסתיימה. מהדוח הסודי לא ברור אם יש מעורבים נוספים

הסנגור רוצה לדעת אם גורמי החקירה חוקרים את החשוד על מספר האבנים שהוא זרק...

החלטת השופט:

לפני 12 ימים ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ב-12 ימים לשם פעולות חקירה המפורטות בדוח הסודי. מעיון בתיק היום , בדוח הנוכחי שהוגש לו  - מוסיף השופט – עולה, לכאורה, כי נחקרו רק 2 סעיפים מתוך הסעיפים הרבים שגורמי החקירה ביקשו לחקור.

אין כל הסבר מדוע יתר הפעולות לא בוצעו. נראה שהפעולות לא יימשכו יותר מחצי שעה. הן פעולות פרונטליות

" לא ייתכן כי בית המשפט יורה על מעצר אדם לצורך ביצוע פעולות חקירה ואלה לא מבוצעות, ללא כל הסבר לכך".

לכן השופט ליברמן לא רואה סיבה מספקת להורות על הארכת מעצרו של החשוד.

מאריך עד יום חמישי הקרוב, 16.12 בשעה 12:00.

 

בכניסתו של הקטין, אנחנו יוצאות מהאולם. הקטין הוא מסילואד. הבנו שהאישום הוא שכאשר הצבא נכנס לכפר, העצור "בירך את בואם" באבנים.

לא נשארנו לדיון על המנועים ממפגש עם עורכי הדין.