מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
24/04/2017
|
בוקר

השופט: שלום דהאן

החוקר: איהאב אבו עביד

הסנגורים: מאמון חשים, ג'אד קדמני

 

3 תיקים לדיון. אחד העצורים מנוע מפגש עם עורך דין.

 

הוכנס העצור הראשון שעליו היו אמורים לדון, והשופט עטה פנים חמורות וביקש להוציא את העצור. אז פנה אל הסנגורים וביקש להתייחס בכבוד לבית משפט, כלומר להופיע עם עניבות ולבוש מתאים...

 

לאורך כל הדיונים החוקר ומלווי העצורים היו עסוקים מאוד עם טלפונים ניידים שלהם ופנויים פחות למהלך הדיונים. לפעמים היו בחדר שלושה ואפילו ארבעה מלווים.

 

השופט פנה כמה פעמים לחוקר וביקש ממנו להבהיר נקודות שלא ברורות אפילו לחוקר עצמו.

 

סאמר סמיר אסחק שנתיר, ת"ז 404219537

החשדות: פעילות המסכנת את ביטחון האזור.

החוקר מבקש 15 ימים נוספים של חקירה.

ש: אתה יכול לפרט חשדות?     ת: בשלב זה לא יכול לפרט. מפנה לדוח הסודי.

ש: נכון שהעצור טרם נחקר?     ת: מאשר. נעצר אתמול.

ש: למה לא נחקר עדיין?           ת: יש תכנית חקירה מפורטת.

השופט מעיר לחוקר: לא זה מה שנשאלת.

ש: האם יש חשד ספציפי נגדו?  ת: לולא היה חשד ספציפי לא היה נעצר.

ש: האם החשדות עדכניים?       ת:כן.

ש: מה קושר את המשיב לחשדות?  ת: מראה לשופט את הסעיפים הרלוונטיים.

 

סיכומים:

החוקר חוזר על הבקשה של 15 ימים נוספים.

סיכום הסנגור:

הסנגור מתנגד ל-15 ימים שביקש החוקר. המשיב עדיין לא נחקר, אף על פי שנעצר אתמול, יש חשד ספציפי שיחקרו אותו.

 

סיכום השופט:

צריך להתחשב בעובדה שהחקירה עוד לא החלה, מחליט על 8 ימים.

 

( ואז החל דיון בשאלה האם יש דיונים ביום הזיכרון או לא. הסנגור חשים חזר ואמר כמה פעמים שהדיונים הועברו ליום א', אך השופט ביקש להתקשר לכל מספר אפשרי עד שקיבל את התשובה: דיונים ביום א'.)

בעקבות המידע שקיבל הפחית השופט את מספר ימי החקירה ל-7 - , עד יום א', .30.4.17.

 

עבדאללה סלימאן מחמוד עלי, ת"ז 404096695

עצור מ-.7.4.17.

גורמי החקירה מבקשים 8 ימים נוספים של חקירה.  

האיש תושב בית לחם.

זו הארכה מעצרו השלישית .היה עצור מנוע פרק זמן ארוך יחסית.

 

הסנגור מבקש לסכם בלי לשאול שאלות: המשיב מסר הודעה משטרתית, והחקירה הושלמה. הסנגורים מבקשים להעביר את התיק לתביעה בעופר. הם מבקשים מכבוד בית המשפט שיחליט על סיום החקירה.

 

החלטת השופט:

העצור היה חשוד בפעילות המסכנת את ביטחון האזור ואת צה"ל. הוא כבר מסר את כל מה שהיה צורך לדעת, ולכן יש להעביר את התיק לתביעה הצבאית בעופר.

כפי שטוען החוקר הייתה התפתחות משמעותית בחקירתו של החשוד, ולכן מתבקשים ימים נוספים של חקירה (כפי שמופיע בדוח הסודי). הוא מוסיף שיש להתחשב בעובדה שהחקירה בהתפתחות האמורה טרם החלה. יש חשודים  מעורבים  נוספים.

לכן החליט להאריך ב-7 ימים.

 

מועצב אימן עבד אלרזאק זלום,  ת"ז 859621252

חשוד בפעילות נגד ביטחון האזור.

החוקר מבקש 15 ימים נוספים.

נעצר לפני שעות אחדות.

 

העצור מנוע מפגש עם עורך דין. במקרה זה יכולנו להיות נוכחות רק בחלק של הדיון שבו הסנגורים מתחקרים את החוקר, אך לא בתחקור של העצור עצמו.  יצאנו.