מחסום ג'יוס מערב 965 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ג'יוס מערב 965

להצגת כל הדוחות ממקום זה

המחסום הוזז בעקבות הזזת מכשול המעבר.מכשול המעבר הוזז מזרחה בעקבות פסיקת בג"צ על עתירת "יש דין", וכך הוחזר שטח חקלאי נרחב לתושבי ג'יוס. יש עתה עיבוד אינטנסיבי: מבנים חקלאיים, חממות, מערכות השקיה ענפות וסוגי גידולים מגוונים מחליפים את ההתרכזות בזיתים שלא הצריכו עיבוד צמוד וכך שרדו את הריחוק מבעלי הקרקע.. 

מעודכן לאפריל 2021