מחסום ווטש - 20 שנות עדות | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ווטש - 20 שנות עדות

מחסום ווטש - 20 שנות עדות

שלישי, 17 אוגוסט, 2021
source: 
אתר עיתון הארץ
author: 
חברות מחסום ווטש - אוצר אלכס ליבק

 

  • תערוכ,צילומים  דיגיטלית באתר עיתון "הארץ" מ-17.8.21 .

https://www.haaretz.co.il/labels/INTERACTIVE-1.10103514