מחסום סלעית 839 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום סלעית 839

להצגת כל הדוחות ממקום זה

רבים מתושבי כפר סור עובדים במושב סלעית בתעשייה ובגינון. סלעית מאוד קרובה לכפר סור. בסוף הכפר רואים את גגות סלעית. בשנת  2003 עם הקמת החומה באזור התחילו הבעיות. הגדר הוקמה כדי לחצוץ בין סלעית לבין א-ראס, כפר סור הנמצאים ממזרח, וכפר ג’מאל ופלאמיה הנמצאים מדרום. בגדר הוצב מחסום – שער חקלאי  839. לכמה מהכפרים אדמות חקלאיות ממערב סלעית.

בעבר הייתה גם דלת בגדר שנפתחה על פי הצורך של העובדים  מכפר סור. לאחרונה החליט הצבא לא לפתוח את השער וכל אנשי כפר סור נאלצים להגיע למחסום 839 דרך מעבר אפריים בדרך ארוכה באמצעות רכבים.