עופר - מעצר מנהלי, קנסות

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ניצה אמינוב
12/06/2017
|
בוקר

לך לעזה!

 

רקע - ישראל מתייחסת לפלסטינים, שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא בעזה, אך הם מתגוררים בגדה, כאל זרים הנמצאים בביתם שלא כדין, אלא אם הם מחזיקים בהיתר מיוחד מטעם הצבא למגורים בגדה. חרף התחייבות המדינה בבג"ץ שלא לגרש עוד לרצועה את מי שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005, ישראל ממשיכה לסרב לעדכן את שינוי הכתובת של אותם אנשים במרשם האוכלוסין, באופן שיהלום את המציאות, וממשיכה לראות בהם "שוהים בלתי חוקיים בגדה".

 

כך במקרה של צעיר פלסטיני, בן 22, ששם משפחתו כראג'ה, שנולד ברצועת עזה ועבר להתגורר בגדה, יחד עם משפחתו, בהיותו בן שנה בלבד.

הצעיר נעצר בחודש ספטמבר 2016, הוטלו עליו חמישה חודשי מעצר מנהלי, ובתחילת 2017 הועמד לדין בשל עבירות ביטחוניות. הוא נשפט למאסר של חמישה חודשים וקנס בסך 12,000 ש"ח. הצעיר עדיין בכלא שכן המשפחה מתקשה לגייס את סכום הקנס.

 

בינתיים התבשר הצעיר על ידי רשויות המדינה, כי נאסר עליו לשוב אל ביתו ולמשפחתו בגדה, וכי בכוונת ישראל לגרשו לעזה עם שחרורו מהמאסר, בהתבסס על כתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין.

 

 "המוקד להגנת הפרט" עתר לבג"ץ נגד שירות בתי הסוהר, המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית, שר הפנים ומשטרת ישראל.

 

ראוי לציין כי קיימת התחייבות שהושגה במסגרת בג"ץ שהגיש המוקד בשנת 2010 (תשובת המדינה ניתנה ב-2012). בתשובת המדינה לבג"ץ 2010 יש התחייבות כי כל פלסטיני המתגורר בגדה המערבית מלפני ספטמבר 2005 ומענו הרשום הוא עזה - לא יגורש.

 

לדיון הביאו מהכלא את כראג'ה. נכחו גם הוריו (שעל פי אותו הגיון גם הם מועמדים לגירוש). היו שני עורכי דין של המוקד להגנת הפרט, אבל עדיין לא ניתנה כל תשובה.

 

הדיון הבא ב  3.7.17

 

העתירה לבג"ץ של המוקד להגנת הפרט:

 

http://www.hamoked.org.il/files/2017/1162290.pdf

 

 

.