פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ורדה צור, נינה רשף (מדווחת)
10/08/2016
|
בוקר

תחנת המשטרה פתח תקוה

 

אב בית הדין ביום רביעי זה: רב-סרן אריה לוי. 

חוקר המשטרה: סאדר נאדיר

הסנגורים: ראאד מחאמיד ויאסין ג׳ת.

 

הפעם לא היו העצירים מכוסי עיניים, בבואם או בחזרתם.

 

המושב החל באיחור של 30 דקות. הובאו לדיון ס״ה 12 עצורים.

6 התיקים הראשונים נשמעו במהירות כבסרט נע.

כולם הואשמו ב׳סיכון שלום האזור׳.

כל בקשות הארכת המעצר שביקש החוקר – 8 ימים, להשלמת חקירה והעברת התיק לעיון התובע הצבאי בסאלם -  אושרו ע״י השופט. 

מהירות הדיון לא אפשרה רישום מדויק של האנשים.

 

לאחר האזנה לתקציר החקירה ניסינו להבהיר מי עורך את החקירות. מקור המידע המובא פה הוא מפיו של הסנגור ראאד מחמיד, בעת דיון שנערך בהארכת מעצר של מנוע מפגש עם עו״ד, בשעה שחיכינו בחוץ. את המעצרים מבצע הצבא (לבקשת השב״כ), והעצור נמסר לידי יחידה מיוחדת של המשטרה שעוסקת בפח״ע, למטרת חקירה. בתגובה לשאלתנו הוא אמר שאינו יודע מה אופן שיתוף הפעולה בין השב״כ, הצבא והמשטרה.

שמענו בחטף: היה שינוי בנוהלים, שאושר ע״י נשיא בית המשפט, אבל אלה טרם יושמו בפתח תקוה. יקח כשישה חודשים עד שנוהלים חדשים (לא ברור אם כוונה לנוספים) יכנסו לתוקף.

 

לדעתנו, אב בית הדין, רס״ן אריה לוי, ראוי לציון על הכבוד בו נהג בעצירים ובמתדיינים לפניו, ביסודיות בה עיין בתיקים, וברוח הטובה שהשרה. 

 

צאלח חג׳אז צאלח שביטה - ת״ז 402291819

החוקר ביקש הארכת מעצר נוספת של 8 ימים להמשך חקירה. השופט לוי תהה על תקפות הבקשה לאור העדרו של דוח המציג את החשדות נגד העציר, ותקציר פעולות החקירה שנעשו ב- 8 הימים שלאחר הארכת המעצר הקודמת. לא נרשמה הודאת העציר באשמתו ולא הייתה רשימת צעדי חקירה מתוכננים לתקופת המעצר הנוספת המבוקשת. חוקר המשטרה ביקש להצהיר בע״פ, בו במקום, מה הם צעדי החקירה המתוכננים, שהיו אמורים להיות רשומים בדוח החסר, אבל נדחה באופן מידי וננזף ע״י השופט שקבע שאינו יכול לקבל הצהרה בע״פ בנושא שאמור להיות סודי, בפני הנוכחים בחדר. אבל, לאחר קריאת הדוח שהוגש לקראת הארכת המעצר הקודמת, נראה לו שהעציר כן קשר עצמו לחשדות כנגדו, ולכן אינו משחררו לאלתר. 

בהנתן הפגמים בתיק, נראה לשופט שהארכת מעצר ל 8 ימים אינה נחוצה, ואישר יומיים בלבד, לסגירת החקירה והעברת התיק לתביעה.
כחלק מהנימוקים להחלטתו סקר השופט את הדרישות השיפוטיות שיש למלא כשמביאים מקרה לפני שופט. הוא נזף בחוקר.

 

 

מחמד נאג׳ח עבדאללה סמארה - ת״ז 854915485

העציר הוחזק במעצר מנהלי מאז 26.7.2016, והועבר למעצר רשמי לצורך חקירה ב 3.8.16.

הסנגור אמר שהעציר מכחיש את כל החשדות נגדו, ומצהיר על חפותו. החוקר הצהיר שבהנתן מפנה בחקירה מבוקשים 5 ימים להשלמתה.

השופט קבע שבהתבסס על הדוח הסודי שלפניו, בדבר טענות השב״כ, וממצאי החקירה עד כה – 5 ימי מעצר מוצדקים בהחלט, ובקשת החוקר אושרה.

 

מואיד גמל סעיד שיארב - ת״ז 941120628

העציר חשוד בחברות בחמאס , עזרה לחמאס, קבלת כספים בשם החמאס, ובתכנון פעולות נגד צה״ל, ומטרות ישראליות.

הוא הודה באשמה.

החוקר ביקש הארכת מעצר ב-5 ימים.

הסנגור ביקש שבהתחשב במצבו הרפואי של העציר ולאור הודאתו, וכן, לפי דבריו של העציר שהחוקרים אמרו לו שחקירתו הסתיימה - תקוצר תקופת ההארכה המבוקשת.

החוקר טען שדברי העציר אינם נכונים. לא נאמר לו שהחקירה הסתיימה, והיו התפתחויות חדשות בתיק, שהוא אינו יכול לפרט בפומבי. הוא הצהיר שמפורטת בבקשת ההארכה תכנית חקירה בת 8 פעולות. כמו כן, העציר מטופל ע״י רופא בתוך מתקן המעצר.

השופט אמר שטענת הסנגור (שהודאה כשלעצמה מספיקה כדי להעביר תיק לידי התובע הצבאי) אינה מכבדת את בית המשפט ואת החוק. הוא הוסיף שהסנגור יודע היטב שהודאה בלבד ללא עובדות מסייעות אינה קבילה בבתי משפט. כל הטענות, כולל זו בנוגע לבריאות הנאשם, טעונות בדיקה. יתרה מזו, החוקר ביקש רק 5 ימי הארכה, עבור חקירה שבד״כ דורשת 8 ימים, מה שמצביע על תשומת לב בתכנון, והתחשבות בעציר. ואי לכך, אושרה בקשת החוקר להארכה בת 5 ימים.

 

חמדאן אחמד חמדאן שתיוי - ת״ז 860140805

העציר חשוד בהחזקת נשק, בסחר בכלי נשק, חברות בארגון פשע, חברות בארגון עוין - ו׳סכון שלום האזור׳.

שני הצדדים הסכימו להארכת מעצר בת 8 ימים.

 

השניים האחרונים מנועי מפגש עם עו״ד. אולם המשפט פונה, ואנחנו עזבנו. אחד העצירים הללו היה עומר האשם יוניס קטישה - ת״ז 921532065, שהיה מנוע פגישה גם בשבוע שעבר.