קנס | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

קנס

חובות בגין קנסות של פלסטינים.

קנסinfo-icon - אחת הבעיות הקשות שהפלסטינים מתמודדים איתם הם קנסות שמושתים עליהם והם מתקשים לפרוע אותם. קנסות מוטלים במקרים שונים: קנסות תעבורה, וקנסות במשפטים פליליים בנוסף לכל עונש אחר.
בשטחים שוררת אבטלה רבה. ההכנסה מעבודה שם נמוכה ביותר. קנסות ותשלומים שבישראל ייתקבלו כ”סבירים”, עבור הפלסטיני אינם בני פרעון. יתר על כן קנסות שמוטלים עליהם בקלות רבה.
התוצאה של חובות אלה היא שהחייבים נחשבים ל”מנועי משטרה”, קרי: אנשים שבשל חובותיהם שלא נפרעו - המשטרה מונעת את כניסתם לישראל. חברות מחסום ווטש מנסות לסייע לפלסטינים אלה להתמודד עם הבירוקרטיה הקשורה לתשלום החובות בדרך אופטימלית, על מנת שיוכלו לצאת ממעגל השוטים: מכיוון שאינם יכולים להיכנס לישראל לצרכי עבודה אין בידם כסף כדי להתחיל לפרוע את חובותיהם, ומכיוון שאין בידיהם אפשרות לפרוע את חובותיהם, אין באפשרותם לקבל אישור כניסה לישראל לצרכי עבודה.