| Page 13 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 25.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 784
ד', 20.07.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 783
ב', 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 782
ד', 13.07.2016 עופר - הארכת מעצר, התעללות 781
ד', 13.07.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר 780
ד', 13.07.2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 779
ב', 11.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 778
א', 10.07.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר 777
ד', 22.06.2016 עופר - נשים, סכינים 776
ב', 20.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 775
ב', 13.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה 774
ב', 06.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 773
ב', 06.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה 772
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין 771
ב', 30.05.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 770
ד', 25.05.2016 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 769
ד', 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים 768