| Page 47 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ה', 06.08.2009 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר 206
ד', 05.08.2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר 205
ד', 05.08.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים 204
ג', 28.07.2009 סאלם - גזר דין 203
ג', 28.07.2009 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר 202
ב', 27.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 201
ד', 22.07.2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 200
ד', 22.07.2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר 199
ב', 20.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר 198
ד', 15.07.2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 197
ג', 14.07.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים 196
ב', 13.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר 195
ג', 30.06.2009 עופר - נשים 194
ב', 29.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 193
ב', 29.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים 192
ב', 22.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים 191
א', 21.06.2009 עופר - שחרור בערבות, מפלילים 190