| Page 48 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 15.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח 189
א', 14.06.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות 188
ב', 08.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 187
ש', 06.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 186
ב', 01.06.2009 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח 185
ב', 01.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 184
ב', 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות 183
ג', 26.05.2009 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר 182
ב', 25.05.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 181
ד', 20.05.2009 בג"צ - עסקת טיעון, סכנה לבטחון האזור 180
ד', 06.05.2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח 179
ב', 04.05.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר 178
א', 03.05.2009 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר 177
ה', 30.04.2009 סאלם - יידוי אבנים, הארכת מעצר 176
ב', 27.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר 175
א', 26.04.2009 סאלם - הארכת מעצר, קטינים 174
ב', 20.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח 173