| Page 49 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 06.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר 172
ב', 30.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 171
ב', 16.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר 170
ד', 11.03.2009 עופר - עסקת טיעון, קטינים 169
ב', 09.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר 168
א', 01.03.2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 167
ב', 23.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 166
ד', 18.02.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 165
ג', 17.02.2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 164
ב', 16.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 163
ה', 12.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר 162
ב', 09.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים 161
ד', 04.02.2009 עופר - חקירת עד, התעללות 160
ב', 02.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 159
א', 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים 158
ד', 21.01.2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח 157
ד', 14.01.2009 עופר - עסקת טיעון, גזר דין 156