ריחן, שקד, יום א' 31.5.09, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
רותי ת' וחנה ה'
31/05/2009
|
בוקר

 7.30 -6.00

מחסום ריחן – 6.00 
טנדרים עם סחורה כבר נבדקים במתחם הסגור. כ-40 פועלים/ות מחכים להסעה לעבודה, הם מספרים לנו שהמחסום נפתח בזמן אבל המעבר בטרמינל ליד המכונה מאד איטי. כשאנו יורדות בשרוול אנו רואות שהקצב מאד איטי, אבל בתוך הטרמינל אין המולה ובשער הכניסה האנשים נכנסים מייד.
מעסיק ישראלי מאחת המתפרות בברטעה בא כדי לחלץ את אחת העובדות. היא קיבלה אישור חדש שתוקפו מן ה-1 ליוני ושכחה את הישן בבית. התערבות המעסיק לא הועילה, גם אנו ניסינו לעזור בפניה  לקמת"ק סאלם סא"ל עאדל אבל נענינו בסירוב מוחלט.
2 מכוניות נוסעים שנכנסו למתחם ב-6.00 נבדקו עד 6.30.
6.45 - בשעה זו המחסום שקט ומעט אנשים עוברים. 5 טנדרים עם סחורה ממתינים לבדיקה.

מחסום שקד – 6.50 
השערים פתוחים והחיילים מתארגנים. ליד השער בצד מרחב התפרinfo-icon ממתינים 2 צעירים. בצד הגדה , ליד השער הפתוח, ממתינים כ-20 אנשים, 2 מכוניות  ועדר עיזים. על השער נתלתה הודעה בדבר הוראות התנהגות  לסטודנטים, עוברים  ומכוניות במחסום.
הרועה נכנס ראשון לחדר בידוק ואחר כך מתחילים להכניס  את האנשים. לא ברור האם יש הוראות חדשות או שהחיילים חדשים אבל ההתנהלות היום מאד מסורבלת ולא ברורה (לפחות לצופה מן הצד, כמונו).
התנועה מתנהלת לסירוגין כל פעם רק מצד אחד וזה פועל בעיקר לרעת הבאים מן הגדה. כל התלמידים מעוכביםinfo-icon ונבדקים אישורים שלהם  ורשימה הנמצאת בידי החייל. סטודנטים שמגיעים ממרחב התפר לא עוברים בחדר בידוק אך מעוכבים גם כן לבדיקת רשימה ואישורים כחמש דקות. ובינתיים לא עוברים מן הגדה. כלי הרכב, בשני הכיוונים נבדקים במהירות.

כאשר עזבנו ב-7.30 היו עוד 20 אנשים בצד הגדה שהוכנסו אחד אחד  לחדר הבידוק, גם המורה עוכב והמורה עדיין לא יצאה.