בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 22.7.09, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
עפרה ה., שושי ב. מדווחת
22/07/2009
|
אחה"צ

15:00  צומת זעתרה תנועת מכוניות מאוד דלילה ואין בידוק רכבים


15:15  חווארה
כ-5 דקות המתנה למעבר כל מכונית.
טרנזיט מעוכב לכ-15 דקות ולאחר בידוק עובר.

תנועה זורמת  יחסית.

 16:15  בית פוריכ – אין כמעט מכוניות, כביש ריק 

עוורטא – אין תנועה כלל
 
 17:00 זעתרה- תנועה דלילה ביותר

 17:20 עזון עתמה - 
תנועה זורמת ודלילה, בידוק מהיר של תעודות וללא עיכובים.
לא הורשינו להיכנס לכפר.