ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 7.9.09, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ברכה ב"א וחנה ה'
07/09/2009
|
אחה"צ

אורחים: ז'אן-מטר, סוזן , וירג'יניה ותומר ממשלחת האיחוד האירופי
16.10 -14.00

מחסום ג'למה – 14.00 
תנועה איטית בשני הכיוונים, רק 4 אשנבים פתוחים ושאר הטרמינל סגור.
בחוץ ממתין תושב ישראלי לאורחים מן הגדה ומתלונן שהם נמצאים בתוך הטרמינל כבר למעלה משעה. תנופת הבניין והפיתוח במחסום אדירה.
ב-14.30 מגיעים 3 אוטובוסים עם משפחות שביקרו בבתי הסוהר.

מחסום עאנין  - 14.5
השער עדיין סגור אבל בצל ממתינים כבר כ-20 אנשים ולצידם 6 טרקטורים . בדיוק ב-15.00 נפתח השער,  האנשים מסתדרים בתור ונכנסים. אחד העוברים מנסה להעביר על הטרקטור גרוטאות. לטענתו לאחרונה הוא הצליח להעביר גרוטאות ללא בעיות, היום נאסרה עליו ההעברה. הוא מתווכח עם החיילים, מטלפן למת"ק אך ללא תועלת. בסופו של דבר הוא משאיר את המשא במטע הזיתים בתקווה לימים טובים יותר. עובר אחר מנסה להעביר בטרקטור יחד עם שקים לשימוש חקלאי גם מיכל צבע ורעפים לשיפוץ ביתו – גם הוא מוחזר ויוצא להטמין את הצבע והרעפים במטע.
אנחנו כבר "התרגלנו" למציאות הזו אבל הצורך להסביר את העניין לאורחים הראה בחריפות רבה שוב עד כמה המצב אבסורדי. האם לשם כך צריך תיאום על כמויות מסחריות? לבקש במת"ק אישור מיוחד למעבר במחסום ריחן?

מחסום שקד -  15.40 
4 מכוניות עם אנשים עמוסים בחבילות חוזרות מג'נין.

מחסום ריחן -  15.50 
מכוניות עם פועלים מישראל מגיעות וקבוצות של 6 -3 אנשים נכנסות לטרמינל  ויוצאות מייד. רק אשנב אחד פתוח אבל הטיפול מהיר ביותר ולפי שעה אין בחוץ הצטופפות.

עזבנו ה-16.10.