בידו, מחסום רמות, יום ד' 21.4.10, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
איבון מ', חנה ט' (רושמת)
21/04/2010
|
אחה"צ

 15:30 – 18:00 
תיקון מהדוח הקודם – רוב שטח מובלעת זו הינו שטח  C ומיעוטו שטח B.

7 כפרים כלואים בחומה: בידו, בית איכזה,  קובייבה, קטנה, בית סוריק, בית ענן וכפר דוקו.

  כניסה למכוניות: דרך מחסום ראס בידו, הנמצא בין בידו ובין בית אכסה, אשר טרם הוקפה בחומה. מעבר מכוניות נוסף לתוך מכלאת 7 הכפרים הוא מכיוון "מכלאת אל ג'יב" הנמצאת מצפון מזרח . מכלאת אל ג'יב מוקפת מדרום בחומה הגובלת ב-443 , וממערב בחומה הצמודה לכביש נבי סמואל גבעת זאב. מכלאת בידו ומכלאת אל ג'יב מחוברות בכביש "מרקם חיים" – תיאורו בהמשך.
במכלאת אל ג'יב יש מחסום, להולכי רגל בלבד, הנמצא במערב המכלאה. מהצד של פסגת זאב נמצא המחסום הזה ליד תחנה של "דלק". מתוך מכלאת "אל ג'יב" יכולים הפלסטינים להגיע לביר נבאללה, לעבור מתחת ל-443 ומשם להמשיך לרמאללה.

כל הפועלים בעלי האישורים חייבים להגיע מתוך שתי המכלאות הנ"ל לרמאללה, משם לקלנדיה, ומשם לעבודה. יום,יום.
 

 

 

נכנסו עם המכונית דרך מחסום ראס בידו. עברנו את בידו, דרכי עפר, והתפתלנו צפונה עד לואדי. בתחנת הדלק כיוונו אותנו אל כביש "מרקם החיים" המחבר את מכלאת  7 הכפרים (בידו) ומכלאת אל ג'יב.שפתי דלה מכדי לתת תיאור נכון של הכביש הזה. זה לא סתם כביש לפלסטינים העובר מתחת לכביש לישראלים. זה כלא. כלא צר וארוך בצורה של מנהרה תת קרקעית, אשר בו נוסעות מכוניות.
בצמוד לשני צידי הכביש, חומת 8 המטרים המוכרת לנו.  מעל לחומה זו עוד קצת גדר מתכת.  הכלא הזה ארוך.  נוסעים  בו בקטעי מנהרה, מגיעים לאזורים בהם יש למעלה פתחים מרובעים מוקפים בגדר,אשר דרכם נכנס אור יום, ונבלעים שוב בקטע הבא של כביש הכלא. הכלא הזה עובר מתחת לכביש נבי סמואל- פסגת זאב, ומתחת להרבה מאוד אדמות, הנושקות לכביש הנ"ל ממערב וממזרח.
בנסיעה של ישראלים מעל כביש כלא זה אי אפשר לתאר את מה שנבנה מתחתיו.

 

 

 ברגע שאתה נמצא בתוך מכלאת כפרים, אתה כלוא בתוכה בצורה טוטאלית.

 

כביש "מרקם החיים" מאפשר ניידות בין כפר לכפר או בין מכלאה למכלאה. לצאת לטריטוריה ישראלית אי אפשר. יציאה של פלסטינים מתוך שתי המכלאות הנ"ל ללא אישור כל שהוא אפשרית אבל רק לרמאללה. 
 

המשכנו לתוך אל ג'יב ומצאנו את עצמו במחסום שיוצא לגבעת זאב, להולכי הרגל, המשמש את פועלים העובדים בגבעון החדשה. מתוך אל ג'יב אפשר להגיע לרמאללה, מרחק 15 ק"מ, אבל זה לדוח הבא. כיוון שרצינו לחזור לטריטוריה ישראלית לא היתה לנו ברירה אלא להתפתל שוב בעלייה לבידו. לצאת  דרך ראס בידו, בית איכסה, ומחסום רמות.

הנסיעה הזאת במכלאת הכפרים ובכביש "מרקם החיים", היתה חוויה מצמררת.
 

 

מחסום רמותכדאי לנו לכלול גם מחסום זה בתצפיות שלנו.
16:37 ארבעה צעירים כבר מעוכביםinfo-icon בידי החיילים (נתפסו כנראה בניסיון להיכנס ללא אישורים לירושלים). תרמיליהם נבדקים. הם מורחקים זה מזה, נאסר עליהם לדבר אחד עם השני. מחכים.
לידנו מחכים גם שני פועלים העובדים במינהל האזרחי. מקווים להקלה בחוק כדי שיוכלו לעבור ממחסום ברמות לביתם שבענתא. לא עוזרים הטלפונים. הם נאלצים לעבור מרמות לקלנדיה, דרך המובלעות שהגדרנו למעלה, ומשם לענתא. הם מבהירים לנו – דרך מחסום רמות נכנסים לירושלים אך ורק בעלי תעודות זהות כחולות (ישראליות). כל השאר – מכוניות ואנשים, יכולים לנסוע לעבור לישראל אך רק דרך קלנדיה.
17:00 אנו עוברות לנבי סמואל. ביציאה מנבי סמואל חונה מכונית משטרה שעכבה מכונית עם לוחית צהובה, שיצאה מנבי סמואל.
במחסום אל ג'יב להולכי רגל בלבד, מצד פסגת זאב, ראינו כלב שחור של הצבא מסתובב בתוך המתחם.
17:20 שוב במחסום רמות. לארבעת המעוכבים נוסף עוד בחור. החיילים דרשו שנסתלק משטח המחסום שלהם, אסרו עלינו לצלם. השתכנעו אחרי שהראינו להם אישור צילום של "בצלם".
פועלים חוזרים ברגל מרמות לכיוון בית אכסה ומחסום ראס בידו, נבדקים  היום ע"י החיילים במחסום. זה לא מתרחש כל יום.
17:35 חמשת המעוכבים מוכנסים לטרנזיט של מג"ב. מחכים.
18:00 עוזבות. החמישה עדיין מחכים בטרנזיט.