ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, עורטא, עזון, ענבתא, יום א' 11.7.10, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
נטלי כ., אילה ה.
11/07/2010
|
בוקר

7:40 חבלה
עם בואנו עמדו כ - 20 איש במחסום. יצאו בקבוצות של 5-6 בכל פעם.
בחור אחד עוקב ל כ - 20 דקות, לדבריו הלך בצד. עובר כל יום במחסום זה. לדברי החילים לא רצה לעבור במכונה. חיל: "תן לו לעבור 6 פעמים במכונה שילמד."
בכניסה לעזון - עומד ג'יפ צבאי.
חווארה - תנועה זורמת.
עוורטה - מחסום לא פעיל.
ענבתה - אין חילים,תנועה זורמת.
9:45  חביות - ריק.
10:00 ארתאח - ריק.