בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.5.10, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חיה א., חנה ס. (מדווחות)
24/05/2010
|
בוקר

זה היה בעיקרו סיור כדי לטפל באלה שלא קיבלו אישור מהמשטרה או מגורמי הביטחון.
06:50
 בית לחםהשער למגרש החנייה היה נעול. האם זה לא עניין של המשטרה?מאוחר יותר מאוד אנשים חיכו בכביש. לא יכולנו להבין למה לא נאספו על ידי המעסיקים שלהם, במיוחד מפני שרבים מהם חיכו כבר שעות רבות לעבור במחסום. רבים מיהרו לצאת מהבניין, רבים עדיין מהדקים את החגורות שלהם. בתוך הבניין ה"שומרים הפרטיים" אמרו לנו להתרחק מהמחסום "מפני שיש דברים על המחשב שאתן לא אמורות לראות".  ברור למדי שהיו הרבה מתחים בצד בית לחם מפני שיכולנו לשמוע צעקות רבות. החייל שדיבר אתנו אמרו שהכול בסדר. מוקדם יותר, הוא אמר שהיו דחיפות בגלל שפועלים

שהגיעו ב – 05:00 בבוקר נדחפו לתור ההומניטרי וזה מפני שהשער הראשי לא תפקד. אבל זה ברור שאין מספיק שעריםinfo-icon

פתוחים.  08:10 מת"קinfo-icon עציון אולם ההמתנה מלא וגדוש. מפני ששום כרטיסים מגנטיים לא הונפקו כבר כמה ימים בשבוע

שעבר היה לחץ השבוע.  ב – 08:20 השער היה עדיין סגור, לכן התקשרנו. לא יכולנו לחכות עד אשר השערים שהובטחו

שיפתחו אכן נפתחו.  חוסאן (חברת מוניות), בית אומר, נבי יוניסכאן חיה טיפלה בהגשת הטפסים, קיבלה ייפוי כוח כדי לבדוק את הדוחות המשטרתיים וכולי, למען כמה אנשים. כמה מהם הגיעו לפי הזמנה, וכמה חדשים. במקרה של אלה שאסורים היו על פי הביטחון היא גם היא גם חילקה טפסים הכרחיים ואספה חתימות בשם סילביה. בכל מקרה היא לחצה

עליהם להבין את חשיבות המסמך המקורי ולחצה להשיג מסמכים כתובים מהמת"ק כשהופנתה בקשה אליהם. בהקשר

לחדשה של 2009 שהוגשה מהמשטרה שאדם אסור יגיש בקשה לפני שהוא מביא את המקרה שלו לבית המשפט ניסינו לתת

בקשה לכל אדם בחוסאן. כשהתקשרנו למת"ק בעציון וידאנו שהשוטר שם (הוא אמר לנו שייתכן שיבוא רק ב – 13:00)

השוטר התכחש לכל ידע על מהלך כזה וסרב לקבל את הבקשה. חיה תפנה זאת לעו"ד.  במקרים מסויימים על האנשים היה

להיות מוכרים על ידי בית המשפט, מתוך רצון שזה יהיה סוף התהליך. איך אפשר להתחיל להסביר שהם היו שם לפני שהמקרה שלהם הגיע לבית המשפט המשטרה יכולה אוטומטית להשעות את כניסתם לכמה שנים. חוסר הצדק המשווע חוסם את הדמיון.