מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חגית שלונסקי, חוה הלוי (מדווחת)
25/10/2007
|
מגרש הרוסים
 
שופט: סרן עזריאל לוי (מילואים)
חוקר: איציק 

היה בוקר קצר יחסית  ובו הארכות מעצר לששה עצירים בלבד, מהם שלושה מנועים מפגישה עם עורך דין.
עורך הדין מאמון ייצג את שלושת המנועים שלא בנוכחותם וכן ייצג שני עצירים שהיו נוכחים בדיון.
השופט
אפשר למאמון לשאול את החוקר שאלות ועמד על כך שהחוקר ישיב לו. רוב התשובות: "לא יכול בשלבזה לענות". הטכס נשמר: זה שואל, זה עונה, העציר נשאל לשמו אך אינו משתתף בטכס גם כשהוא נוכח (אם אינו מנוע).
עציר חמישי, מחמוד מוחמד מכתוב, בן 17 , היה ללא ייצוג של סנגור. נעצר ב 19.10.07 . באו לעצרו ביתו אך לא היה בבית. עצרו את אביו ואחיו ( בהזדמנות זו? ) ולמחרת הלך מחמוד לעופר לחפש אחרי אביו ואחיו (?) ושם עצרו אותו.
השופט האריך את מעצרו ב15 ימים והורה להודיע למשפחה היום
על המעצר ולהציע לה למנות סנגור.
כשהסתיימה הישיבה הייתה לנו שיחה ארוכה ומאלפת עם השופט שאת המסקנות ממנה נעלה בפגישה הבאהשל החברות היוצאות לבתי המשפט.  


Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.484 / Virus Database: 269.12.10/976 - Release Date: 8/27/2007 6:20 PM