פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
נעה רוזן
05/03/2008
|

השופט: איתי רגב


התקיימו דיונים בהארכת מעצר של 13 חשודים, מתוכם 4 מנועים. לא את כל הדיונים הצלחתי לקלוט.


לואי אבראהים מוצטפא
- נמצא במעצר 14 יום. מאז הארכת המעצר הקודמת, לפני 8 ימים, לא נחקר, לא פגש שום חוקר. עורך דינו מחאג'נה טוען שלא הייתה שום התקדמות בחקירתו, לא עומת עם שום עציר, ולא הוצגו בפניו שום ראיות.

מבקש לשחרר את העצור.

העצור מעיד שהוא לבד לגמרי בכל הימים האלו ומרגיש זרוק.

השופט: הארכתי את מעצרו עד היום, לאחר שציינתי שיש לבצע פעולות חקירה נוספות, וכן פעולה נוספת בהערה בגוף הדוח הסודי. חלק הארי שנדרש אכן בוצע. שב ומפנה את צוות החקירה להערתו מהארכת המעצר הקודמת.

סבור שהפעולות שנעשו בשבוע האחרון יש בהן כדי לקדם במידה מסוימת את החקירה.

החלטה: הארכת המעצר ב-8 ימים.


מוג'אהד עדאם אשקר
 

מאז מעצרו (ב-18.2?) עד שלשום היה מנוע מלפגוש עורך דין, ובעצם זה מפגשו הראשון עם עורך דין. סטודנט להנדסה בן 20, ללא עבר ביטחוני או פלילי.

עורך הדין עאבד: החשוד טוען שחקרו אותו בשיטות שונות, בין השאר על ידי מדובבים, תוך כדי שהוא יושב שעות וימים רצופים. חוץ מד"ר חאלד מעורב אדם שלישי בחקירה, שלא הצלחתי לקלוט את שמו.

שלושתם מסרו גרסאות דומות: החשוד והאדם השלישי באו פעם אחת לביתו של ד"ר חאלד לתקן לו את המחשב.

חוץ מזה לא היה לחשוד איתו שום קשר. החשוד מכחיש כל קשר לארגן קוטלא אל-אסלאמיה. כל המעורבים בחקירה נמצאים במעצר, וכולם כבר מיצו את חקירתם ותיקיהם הועברו לתביעה הצבאית. לאחר תקופה כה ארוכה שהחקירה לא מתקדמת, מבקש להורות כבר היום על הפסקת החקירה ושחרורו לאלתר. ואם לא, מבקש למתוח ביקורת על החקירה ולהאריך במינימום ההכרחי (48-24 שעות).

השופט: השתכנע שיש חשד סביר הקושר את החשוד לביצוע העבירות המיוחסות לו.

החלטה: הארכת המעצר ב-15 יום.


מוחמד סעיד איבראהים
 

החשוד נמצא במעצר 24 יום. חשוד בין השאר בייצור חומר נפץ ובאחזקתו. מעצרו הוארך לאחרונה ב-19.2,

ומאז חלה התקדמות ניכרת בחקירה. הוא כבר הודה בחשדות המיוחסים לו. כבר 15 יום לא נחקר וכלל ולא פגש שום חוקר. שיתף פעולה עם החוקרים, ואפילו הוביל את החוקרים למקום שבו נמצאו מטענים.

החלטת השופט: הארכת המעצר ב-15 יום.

שלושה עצורים:


לאפי ואליד בניפאדל
, מוחמד גמאל חטאר ופאדל מוחמד חוח

לאחר התייעצות קצרה עם העצורים, עורכי הדין לא מתנגדים להארכת המעצר לזמן שדרשה התביעה,

וללא כל דיון הוארך מעצרם ב-15 יום.


עלוא רסמי ערפאת

נעצר במחסום בחזרה מרמאללה לפני 7 ימים. מיד לאחר מעצרו הובא למתקן החקירה ונחקר רק פעמיים, כל פעם 3 שעות. חקירתו אינה אינטנסיבית, אין חשדות ספציפיים, לא הוצגו בפניו מפלילים ולא עומת.

לדברי עורך הדין, החקירה מתמהמהת ולא מתקדמת. מבקש להאריך את המעצר ב-8 ימים בלבד.

השופט: שוכנע שהתקדמות החקירה עשויה לשפוך אור על מכלול החשדות המיוחסים לחשוד, ואי אפשר לקצר את תקופת המעצר.

החלטת השופט: הארכת המעצר ב-15 יום.


שאדי סמיר שרף

לעורך הדין מחאג'נה אין התנגדות להאריך את המעצר בתקופה המבוקשת (16 יום). מדווח על אלרגיות בעור שיש לחשוד ועל כאבי שיניים. עשו לו סתימה זמנית, והוא צריך טיפול חוזר. לאחר שבהארכת המעצר הקודמת הורה השופט לקחתו לרופא (בעניין האלרגיה), הוא אומנם נפגש עם רופא, אך הלה רק בדק את לחץ דמו, ותו לא.

השופט מורה גם הפעם לקחתו לרופא בהקדם האפשרי, ולא להסתפק בבדיקת לחץ דם, אלא לתת טיפול רפואי ההולם

את צרכיו, ולהקפיד על הטיפול לפי הוראות הצוות המטפל. החשוד מתבקש לעדכן את עורך דינו אם יש בעיה.


אמיר סמיר מוסק

חשוד בקשר עם מתכנני הפיגוע בדימונה. נמצא במעצר כחודש ימים, מתוכם כ-20 ימים מנוע מלפגוש עורך דין.

מכחיש בתוקף את החשדות המיוחסים לו. הוא לומד באוניברסיטה הפתוחה בחברון, ובשעות הערב עובד בחברת רויאל העולמית שיש לה מפעל בחברון. מתכנני הפיגוע בדימונה עבדו באותו מפעל, אבל אין לו כל קשר אליהם ואינו חבר שלהם. החקירה בעניינו מתנהלת בנושא זה בלבד, ואינה מתקדמת. כבר שלוש פעמים נבדק בבדיקת פוליגרף, שהחוקרים מקווים שתיתן להם כיוון לחקירה, שהגיעה למבוי סתום. הבדיקה אולי תהיה קבילה בבית המשפט, טוען עורך הדין, אבל אינה יכולה להיות העילה העיקרית להארכת המעצר.

עורך הדין מבקש לשחרר את העצור לאלתר, וללא תנאים, ואם לא - להאריך במינימום האפשרי.

אם לא ישוחרר יפסיד גם את הסמסטר וגם את מקום עבודתו.

החלטת השופט: יש להשלים את החקירה, ואין אפשרות לבצע את פעולות החקירה אלא בתנאי מעצר.

מאריך את המעצר ב-8 ימים.


מנוע שלא קלטתי את שמו - החשוד נעצר לפני ימים ספורים, וחקירתו בראשיתה. אתמול חלה התקדמות מהותית בחקירה. עורך הדין ביקש להאריך את המעצר "רק" ב-8 ימים, והשופט הסכים עימו והורה על הארכת מעצר ב-8 ימים, אף שייתכן שלא כל פעולות החקירה הנדרשות יבוצעו.