פתח תקווה - הארכת מעצר, סטודנטים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חנה אבירם (מדווחת)
19/03/2008
|

השופט: רס"ן עדי פייגל
תובע: האשם חלבי


כל העצירים שהובאו היום לבית המשפט במהלך התצפית הם תושבי שכם.

בדרך כלל התרגום מכני, מלמול שקט של המתורגמן.

הערה: ארבעת העצירים הראשונים שהוכנסו לחדר הדיונים היו 'מנועים' (ממפגש עם עו"ד).

מאחר ולא נשארתי עד תום הדיונים, אינני יכולה לדווח על ה'דיון' שהתקיים לגבי שלושה מהם

ומי הוא עורך דינם.

1. בילאל שאכר מוסא, ת.ז. 904648458, 'מנוע'.

עו"ד מחאג'נה.

זוהי הארכת מעצר ראשונה.

העו"ד שואל האם העציר מכחיש או מודה. ותחילה השופט קורא מהתיק שהעציר אמר 'אין לי מה לומר על החשדות...' אבל אז הוא רואה שבעצם העציר מכחיש ומצטט: 'לא עשיתי שום דבר שמזיק לביטחון האזור' וכי יש לו 'מחלה כרונית בעצבים מעל העיניים'. ההחלטה: הארכת מעצר עד 2.4.08. כמו כן, 'לאור תלונת העציר, בהתאם לנהלי מתקן המעצר, כל עצור הנקלט בבית המעצר עובר בדיקה רפואית, אך בתיק לא מצאתי עותק של טופס הקליטה בעניין הזה. יש להקפיד להמציא את תיק החקירה לדיון המעצר יחד עם טפסים אלה (כאן השופט מורה לקלדנית להדגיש) לאור תלונות העצור בדבר בעיה כרונית בעצבים שמעל עיניו, ייבדק העציר עוד היום על ידי רופא מיתקן המעצר על מנת לוודא שהעצור מוחזק בתנאים ההולמים את מצבו הרפואי. טופס הבדיקה יומצא בעת הדיון בהארכת המעצר הבאה,

לאור אי-הבנות שהתרחשו בעבר, ואחריות הממונה על מיתקן המעצר לוודא שהעצור ייבדק היום על ידי רופא כאמור לעיל.

הדיון ארך 7 דקות.

2. 'מנוע' - (שמו אינו ידוע לי)

3. 'מנוע' -  (         "           ) - הדיון ארך 3 דקות.

4. מנצור מוחמד זגייר, ת.ז. 904273257, 'מנוע'. שהה באולם 4 דקות.


5. נדים סביח חמאיל, ת.ז. 921567335, 'מנוע'. במעצר מ-16.3.08. הארכת מעצר ראשונה.

עו"ד  מחאג'נה.


השופט
הקפיד לציין בהחלטה את התימוכין להחלטתו להאריך את המעצר: בהתאם להחלטה שנקבעה

על ידי ביהמ"ש הצבאי לערעורים בעניין חמודי ולפסיקות שבאו בעקבותיה ככלל, אין להאריך מעצר חשוד המנוע ממפגש עם עו"ד מעבר לתקופה של 15 יום, אלא אם מתקיימות נסיבות מיוחדות המחייבות הארכת מעצר לתקופה העולה על 15 יום, וזאת מן הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסיקות ביהמ"ש הצבאי לערעורים.  בענייננו קיימת לכאורה תשתית ראייתית מוצקה הקושרת את החשוד למעשים המיוחסים לו וההתפתחות שחלה בחקירה מאז מעצרו אך חיזקה ועיבתה תשתית ראייתית לכאורה זו...

ולטעמי, התקופה שהתבקשה הינה על הצד הנמוך ויתכן והיה אף מקום חרף היות העצור מנוע מפגש להאריך את המעצר לתקופה העולה על 15 יום'. בכל זאת, פסק הארכת מעצר ב-15 יום, עד 2.4.08.

משך הדיון 14 דקות.


6. עבד-אלראחים חלף כיואן, ת.ז. 950345207.

השופט שואל את העציר אם הוא זה הוא.

עו"ד מחאג'נה נפגש בבימ"ש לראשונה עם העציר.

מדברי העו"ד עולה כי העציר היה במעצר מינהלי משך חודשיים.

המעצר הוארך ב-16 יום, עד 3.4.08.

הדיון נמשך 5 דקות.


7. אנס פיאד מחמד אג'בר, ת.ז. 850463209.

נעצר ככל הנראה (כפי שעולה מחילופי הדברים) ב-23.2.08.

עו"ד עאבד.


מתברר שעו"ד היה צריך לקבל דוח פיקדון וחפצים של העציר על מנת להעבירם למשפחת העציר, אך לא הגיע לידיו דבר. החפצים כללו לדברי העצור, שתי מזוודות עם בגדים, מדליות, מכשירים חשמליים ורכיבים אלקטרוניים (העציר הוא מהנדס אלקטרוניקה במקצועו), טלפון סלולרי, 400 ש"ח, 173 דינר (המתורגמן אומר שאת הדינרים החזירו), בקבוקי נוזל שקוף מסוג גליצרין (וכפי שהשופט מעיר, הבקבוקים ככל הנראה לא יוחזרו לעציר). אם קודם המתורגמן מלמל את התרגום כמתוך שינה, עכשיו הוא מתעורר, מתחקר את העציר בעצמו, וגם התובע מצטרף ל'חקירה' אודות הרכוש.

מן ההחלטה עולה כי ב-12.3.08 כבר התקיים דיון לגבי העציר, כלומר זוהי הארכת מעצר נוספת.

בדיון הקודם השופט חייב את הרשות החוקרת לציין האם מצויים ברכוש שנלקח מהעציר בעת מעצרו, פריטים שאינם קשורים לחקירה ושאין מניעה להשיבם, וכי תוצאות הבדיקה יימסרו לבאי כוח העצור וככל שיש פריטים שניתן להשיבם, ייעשה הדבר באמצעות בא כוחו של העציר. חלק זה בהחלטה שניתנה על ידי ביהמ"ש אף הודגש. אולם, בתיק שהוגש היום השופט לא מצא כל מיזכר בעניין. השופט מחייב

את הממונה על מיתקן המעצר לבדוק את העניין עוד היום ושעד מחר בשעה 12 יוודא באופן אישי שהודעה על תוצאות הבדיקה תימסר לבא כוח העצור.

בכל מקרה, המעצר מוארך ב-16 יום.

הדיון נמשך 14 דקות.


8. סמר חסן עליאן, ת.ז. 911623197.

כנראה נעצר ב-5.3.08 (בכל אופן הובא למיתקן המעצר בתאריך זה).

עו"ד מחאג'נה.

נראה שזהו מפגש ראשון בין העו"ד לבין העציר.

העציר קובל על כך שלא קיבל בגדים אינטימיים. השופט רואה זאת בחומרה ומורה לבדוק האם הדברים נכונים. ואם כן, מדוע התרחשה תקלה זו. (מורה לקלדנית להדגיש) בכל מקרה, יש לוודא שהעציר יקבל עוד היום ביגוד אינטימי.

אין הקראה בקול של ההחלטה לגבי הארכת המעצר וגם אין תרגום!

משך הדיון 7 דקות.


9. 'מנוע'. שהה בחדר הדיונים 2 דקות.


10. נאצר עאדל חאיק, ת.ז. 936079623

עו"ד עאבד.

אין התנגדות לבקשת הארכת המעצר.

עו"ד עאבד מוסר מפי העציר כי לקחו לו מחשב מהבית, מחשב שאינו שלו אלא של אחיו

ושאין לו כל קשר לחקירה ולא מסרו לו טופס פיקדון.

בהכתבת ההחלטה השופט אומר: נושא תפיסת החפצים בעת המעצר שב ועולה מדי פעם בדיונים ועל מנת למנוע מצב בו ביהמ"ש נאלץ לתת החלטות לבדיקת הנושא. מן הראוי לתייק את דוחות התפיסה בתוך התיק, דבר שייתר את הצורך לדון בעניין זה, לתת החלטות בעניין זה ולבדוק את העניין בהתאם להחלטות. עד לדיון הבא בהארכת המעצר יש להודיע לבא כוח העצור האם אכן נתפס מחשב.

במידת הצורך, העצור יהיה רשאי להגיש בקשה דרך מזכירות ביהמ"ש להחזרת תפוס.

אין הקראה של ההחלטה לגבי הארכת המעצר.

המעצר הוארך ב-16 יום עד 3.4.08.

הדיון נמשך 7 דקות.


11. פיראס ג'מיל שוראב, ת.ז. 904268703

עו"ד עאבד.


העצור היה מנוע מפגש וזהו המפגש הראשון בין העצור לבין עו"ד.

מדברי העו"ד עולה כי העציר מסר אימרה במשטרה, הודה במיוחס לו והחקירה היתה אמורה להסתיים עד לדיון הנוכחי והחומר היה אמור לעבור לתביעה הצבאית.

המעצר מוארך ב-8 ימים, עד 26.3.08.

הדיון ארך 6 דקות.


12. אמג'ד סלים שוראב, ת.ז. 950234906

עו"ד עאבד.


העצור מתלונן על חוקר שב"כ בשם 'הרצל' שקילל אותו, התקרב לאוזנו וצעק. כשהעציר ביקש שיתרחק ממנו החוקר אחז בראשו של העציר והטיח אותו בקיר. השופט מבקש תיאור של החוקר. העציר אומר שהוא קצת שמן ונמוך. כשהשופט מכתיב לקלדנית את דברי העצור הוא אומר 'טלטל את ראשו'.

השופט מורה כי הממונה על החקירה יבדוק את תלונות העציר ביחס לחוקר המכונה 'הרצל'.

החלטה: הארכת מעצר ב-8 ימים.

משך הדיון 8 דקות.


13. עלאא רשמי ערפאת, ת.ז. 907993240

עו"ד עאבד.


עצור מ-27.2.08 (?). זהו הדיון השני בעניינו.

טרם נמסרה אימרה במשטרה והעו"ד שואל מדוע. מתנהלים חילופי דברים בין הסנגור לבין החוקר בעניין ה'דוח החסוי' ו'תכנית החקירה': מה בוצע ממנה ומה לא. התובע לא מפרט ומפנה את השופט אל סעיפים בדוח החסוי. כך גם לגבי עמדתו של החשוד בקשר לחשדות המופנים כלפיו. השופט תומך בעמדת התובע ומוסיף כי המידע הזה יכול להימסר על ידי העצור עצמו.

הסנגור מתנגד לבקשה להארכת המעצר. האיש עצור כבר 22 יום ונחקר רבות על החשדות הספציפיים, בין היתר סיוע למבוקשים. החשוד הכחיש את החשדות, והסנגור מציין כי התובע אישר שפרט לחומר מודיעיני אין ראיות נוספות בתיק. הסנגור מסיק כי אין מפלילים או מעורבים אחרים.

החלטה: הארכת מעצר ב-15 יום, עד 2.4.08.

הדיון ארך 17 דקות.


14. עאמר פחר/דין עוואד, ת.ז. 850485723

נמצא במעצר מ-24.2.08 (?) והיה 'מנוע' עד ה-13.3.08.

עו"ד מחאג'נה.


נראה שזו פגישה ראשונה בין העו"ד לבין העצור.

מדברי התובע עולה כי עצור זה הובא להארכת מעצר למרות שמעצרו אמור להסתיים ב-23.3.08.

בדיון שהתקיים ב-16.3.08 בסאלם התביעה ביקשה הארכת מעצר ב-11 יום ואילו השופט אישר הארכה ל-8 ימים.

העו"ד מתנגד לבקשה להאריך את המעצר. העציר מכחיש בתוקף את החשדות, לא הוצגו לו שמות מפלילים והוא לא עומת עם מפליל כלשהו. העו"ד מעלה תמיהה האם השיקול להביאו היום לביהמ"ש הוא שבימ"ש זה יושב רק בימי ד' (התובע ציין זאת במהלך חילופי הדברים ביניהם).

העו"ד מציין גם כי העצור לא קיבל בגדים אינטימיים מאז ה-26.2.08.

בהחלטתו השופט אומר כי מעיון בדוח החסוי למד את הסיבה להבאת העציר היום ומפנה אל פסיקת ביהמ"ש הצבאי לערעורים בה נקבע כי המועדים שבהם יושב ביהמ"ש לדיונים בהארכת מעצר הינם שיקול לגיטימי ובכל מקרה מדובר במקרה בו העצור הובא בטרם הסתיימה תקופת המעצר שנקבעה

בדיון הקודם.

השופט מתייחס לכך שלא ניתן לעציר ביגוד אינטימי ורואה זאת בחומרה וכעניין שאין הצדקה.

מחייב לספק את הנדרש עוד היום.

מאריך את המעצר ב-8 ימים, עד ל-26.3.08.

משך הדיון 16 דקות.


15. נצר עאדל נדי, ת.ז. 910648021

עו"ד מחאג'נה.

מפגש ראשון בין העצור לבין עו"ד

החלטה: הארכת מעצר ב-16 יום, עד ל-3.4.08.

משך הדיון 3 דקות.


16. מג'די סובחי מברוק, ת.ז. 900125824

עו"ד מחאג'נה.

מפגש ראשון בין עו"ד לבין העצור.

המתורגמן נכנס לחדר אחרי שהדיון החל.

(גם) עציר זה לא קיבל ביגוד אינטימי.

החלטה: הארכת מעצר ב-16 יום, עד ל-3.4.08.

משך הדיון 7 דקות.


17. מוג'האד עסאם אשקר, ת.ז. 851705343

עצור מאז 17.2.08.

עו"ד עאבד.


העציר חשוד בהשתייכות לארגון אטוטלה איסלמייה. הוא נחקר אודות קשר עם דר' בסאם חאלד(?)

ואנא סעיד. השניים הללו שוחררו בביהמ"ש בסאלם. העצור לא מסר אימרה מסיבות השמורות עם המבקשת (דהינו, החקירה). הוא לא נחקר מזה 20 יום אלא פעם אחת לתקופה קצרה.

השופט אומר שזה היה לפני שבוע וקצת, ב-10.3.08.

השופט תמה מדוע לא נגבתה עד היום אימרה משטרתית ואומר כי קיימות לכאורה ראיות המצדיקות בשלב זה את העברת התיק לתביעה הצבאית, על מנת שתחליט אם להגיש כתב אישום אם לאו.

החלטת השופט היא להאריך את המעצר ב-7 ימים, עד 25.3.08, לצורך סיום התיק, הכנתו והעברתו לתביעה הצבאית לשם עיון. אם  התביעה תבקש תקופת מעצר נוספת יהיה עליה להגיש בעת הדיון הבא דוח מפורט בו יתוארו הפעולות שבוצעו מאז הארכת מעצר הקודמת מיום 5.3.08.

משך הדיון 9 דקות.


18. רפאאת יוסף עוואד, ת.ז. 853073187, מעוורתא.

במעצר מ-8.2.08.

עו"ד עאבד.

נראה צעיר מאד מכפי גילו (נמוך ורזה מאד) והשופט שאל לגילו. הוא בן 18.5. הוא גם שואל אם העצור ממשיך לרדת במשקל. העציר לא זוכר מתי נשקל לאחרונה.

לעציר מיוחסת השתייכות לאיתיחאד התלמידים בבי"ס.

עו"ד עאבד מתנגד לבקשה להאריך את המעצר. מצר שלא ביקש לשחרר את העציר עוד בדיון הקודם ומזכיר שהתובע עאטף אמר שלא ידרוש הארכת מעצר יותר מ-8 ימים וכי התיק אמור היה לעבור לתביעה הצבאית.

ביום א' נחקר על קשר בינו לבין אדם בשם עראף פחרי, תלמיד אחר בבי"ס.

החלטה: מעיון בתיק השופט לומד כי השבוע חלה התפתחות בחקירה המחייבת ביצוע פעולות נוספות.

עם זאת, לאור העובדה שהחשוד מוחזק במעצר מאז ה-8.2.08, על הרשות החוקרת לעשות מאמץ

על מנת לסיים את חקירת העצור בהקדם.

המעצר מוארך ב-8 ימים עד ל-26.3.08.