מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
יהודית קשת, טובה שיינטוך (מדווחת)
17/11/2008
|
בוקר

מגרש הרוסים

 

השופט: אדריאן אגסי

התובע המשטרתי: איציק יעקובוף

סנגורים : פהמי שקיראת, פיראס, מאמון חשין, סלאח חאזם


היום נידונו 9 תיקים, מתוכם 5 של מנועים (ממפגש עם עו"ד).

כל תיקי המנועים ממפגש עם עורכי דין הוגשו יחד, ולא הובעה התנגדות על נוכחותנו בזמן הצגת השאלות

של הסנגורים.

היום חל בלבול בהכנסת העצורים. תחילה הוכנסו בטעות העצורים הלא נכונים, שהוצאו לאחר מכן.

בבית המעצר נערכים שיפוצים, והפרוזדור שבדרך כלל משמש לעצורים (ולנו) אזור המתנה, הוא בבנייה, ולכן גם הבאת העצורים מסובכת. כשיצאנו מחדר הארכות המעצר, ראינו עצור עם עיניים קשורות ממתין מאחורי דלת.

משפט ההארכה הראשון התחיל כאשר התובע המשטרתי טען שהעצור נעצר ב-16 בנובמבר,
ואילו העצור טען שנעצר ב-14 בנובמבר. השופט ביקש מהתובע המשטרתי להבהיר נקודה זו. העצור הוצא מהחדר,
והתובע שלח לחפש מידע מדויק יותר.


בשני התיקים הבאים הודיע השופט לעצורים שיש הסכמה על הארכת מעצרם לשם הכנת התיק והעברתו לתביעה הצבאית בעופר.


שלושת התיקים הבאים (של מנועים) היו של הסנגור שקיראת.

השאלות מוכרות, והתשובות צפויות מראש: החומר חסוי. באחד התיקים התעניין שקיראת אם התביעה תזדקק לכל התקופה המבוקשת. לשאלה זו ענה איציק: "קשה לענות. אנו לא מדברים על מידע מדויק, אך נראה לי שכן. הזמן יהיה נחוץ לנו".


גם התיק שבו מטפל סלאח חאזם הוא של מנוע.

הסנגור רצה לדעת אם העצור נעצר במעצר יזום של הצבא, או שהתייצב מיוזמתו בתחנת המשטרה,

כפי שהתבקש (כנראה  בעטרות). תשובת החוקר: "לא יודע ולא עולה מהמסמכים". "כלומר", תהה השופט, "בפקודת המעצר לא כותבים איך מבצעים את המעצר!?" "לא. לא כותבים" - ענה התובע המשטרתי.

האישום בכל תיקי המנועים של היום הוא "פעילות בחמאס".


העצור הראשון שלגבי יום מעצרו הייתה אי בהירות, הוכנס מחדש, והתברר כי הוא, ולא ה"תיק" צדק לגבי התאריך של יום מעצרו. התגלתה אי התאמה נוספת בין הכתוב בתיק לבין טענת העצור: התובע טען שהעצור נחקר בתקופת מעצרו, ואילו  העצור טען שלא נחקר.

השופט אמר שימסור את החלטתו בעניין הארכת המעצר במועד מאוחר יותר.