חבלה,פלאמיה וכפרים עד שבי שומרון 11.4.11 בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
נינה ס. דפנה ש. רוני ש. (מדווחת)
11/04/2011
|
בוקר

יש נגוד בולט בין הדיווח שלנו ובין הדיווחים המגיעים מעורטא. לא נסענו לשם מתוך המחשבה שיש להמשיך ולהראות נוכחות גם במקומות אחרים וגם מכיון שאין אנו דוברות ערביתinfo-icon וחשבנו שיהיה חסר תועלת שנגיע לשם ולא נדע אל מי לפנות ואם בכלל אפשר להכנס לכפר. נראה לי ששגרת הכיבוש מזעזעת ומרגיזה אפילו כשלא קורה שום דבר נורא כמו המעשים שקורים בעורטא.

06:48 חבלה

הקבוצה הראשונה יוצאת רק עכשו. מתלוננים שפתחו את השער באיחור רב.

הבדיקות מהירות וכעבור 3 דקות יוצאת כבר הקבוצה הבאה וזו שאחריה עוברת ב 2 דקות.

שער המכוניות סגור והפלסטינים יוצאים דרך השער הקטן .

מגיע שומר המשתלה ומחכה שיראו אותו ואז עובר מהר. הוא מספר שלפני כשבוע היו חילים "רעים" שעכבו אנשים, הפסיקו את הבדיקה ולקח המון זמן. לדבריו, לא היו באותו בוקר נשות מחסום ווטש.

07:10 האוטובוסים מגיעים, תעודות הנהגים נבדקות ,עליהם לפתוח את תא המטען לבדיקה וחיל נכנס לכל אוטובוס לבדיקה, האוטובוסים יוצאים כעבור 6   דקות. יש לפתוח ולסגור את השער כל פעם אך הבוקר, הכל נעשה בזריזות וביעילות. בכל זאת אחד הבחורים שיוצא אומר ששואלים הרבה שאלות וזה מעכב.

07.30 אנו יוצאות למרות שיש עוד לפחות כ 25 ממתינים וגם משאית גדולה עם כדים מחרס שמגיעה מקלקיליה למשתלה.

ביציאה עוצרinfo-icon אותנו בעל הכבשים ומבקש שנסדיר את פתיחת המחסום בשעה 06:00 ( כפי שכתוב במסמך שטדסה שלח לנו) ולא בשעה 06:30.

מכיון שנוסעת איתנו חברה חדשה אנו נכנסות לכביש שמוביל לראס עטירה ומראות לה את השער הנעול ומספרות לה את ההיסטוריה של האזור... ביציאה אנו רואות שלט גדול המכריז "בונים את אלפי מנשה"

07:45 שער אליהו

לא עצרנו אך ראינו שיש עדין כ 20 אנשים מחכים.

נסענו דרך עזון לג'יוס. שעת הפתיחה בבוקר נשארה 05:45 עד 06:45 ולכן לא נסענו לשער ההוא אלא המשכנו לשער פלאמיה. בכביש המשופץ לטול כרם יש מעקף דרך מטעי הזיתים וכפר פלאמיה ובחזרה לכביש לטול כארם.

08:00 מעבר חקלאי פלאמיה

שני טרקטורים, סוס ועגלה מחכים לפני השער ,אחרי בדיקת התעודות הם עוברים. מגיע פלסטיני במכונית ובתא המטען אופנים. מנסה לעבור עם המכונית אך מסתבר שהאישור הוא לאופנים ולא למכונית ולכן עליו להשאיר את המכונית ולרכב על אופניו.

08:20 עוזבות.

נוסעות דרך נופים ופריחה מדהימה ,עוברות בכפרים,עוצרות לקנות ירקות ולשוחח עם הירקן על המצב וממשיכות דרך פונדוק לכיוון צומת ג'ית.

בדרך לא ראינו שום כלי רכב צבאי בכניסה לכפרים או להתנחלויות גם בצומת ג'ית לא היה כל מחסום פתע או משטרה.

פונות לדיר שאראף, עוצרות במכולת/מאפיה. בעל המכולת מספר שיש אבטלה נוראה ושהרשות לא יכולה לטפל בבעיה כי אין מפעלים וואפילו מחקלאות אי אפשר להתפרנס כיום.

יש לו פתרון. אם ישראל הייתה מפסיקה ליבא עובדים תאילנדים וסינים לחקלאות ולבנין ומאפשרת לפלסטינים לעבוד בישראל היה משתרר שקט בשטחים כי "מי שעובד ומפרנס לא רוצה להפסיד את פרנסתו" מבקש שנכתוב על כך בעיתונים ושנפרסם את בעית האבטלה שגורמת לתסיסה.

עלינו בכביש 60 להראות את חומת שבי שומרון ולהפתעתנו היה שם מחסום פתע , משאית אחת עצרו לבדיקה אך ליתר נתנו לעבור וגם אותנו לא עצרו אלא נפנפו לנו לשלום. הפיתוי להמשיך היה גדול אך עמדנו בו...

בדרך חזרה ראינו על גבעה חדשה ליד קדומים בניה חדשה לגמרי.

10:15 שבות עמי נטוש.

10:30 דרך מעבר אליהו ,למרות הדגלים, לא בדקו אותנו והמשכנו הביתה.